Zápis z jednání P KOV – videokonference 8. 2. 2021

Témata jednání:

 • Konečná zpráva pro ÚP k organizační změně k 1. 3. 2021, bylo avizováno zrušení 2371 pracovních míst, 816 zaměstnanců dostalo výpověď, cca 400 zaměstnanců skončilo pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů, 596 zaměstnanců našlo uplatnění na poště a byla zrušena neobsazená místa
 • 11. 2. 2021 jednání P KOV o rozvrzích práce, organizaci práce a bezpečnosti v pobočkové síti
 • 24. 2. 2021 – společné jednání mezi zástupci ČP a zástupců odborových organizací
 • úhrada COVID-nákladů státem – stále čeká na posouzení a schválení na MPO
 • organizační změna – zrušení SPU Česká Třebová k 1. 5. 2021
 • SPU Pardubice – řešení rozvrhů práce, schůzka za přítomnosti R. Ference
 • situace Depo 702 – přestěhováno
 • očkování zaměstnanců ČP – způsob informování zaměstnanců, podmínky, není povinné
 • ředitel DLS M. Kment – příslib pravidelných měsíčních jednání s odbory v organizačních jednotkách logistiky
 • stejnokroje, pracovní oděvy, pracovní pomůcky – testování, následné výběrové řízení
 • projekt Sčítání lidu – proškolení, nábor, hygienická opatření v souvislosti s epidemií
 • stravenky dle rozvrhu směn, směny delší než 11 hodin
 • plán dovolených 2021
 • COVID-19 a omezení hodin pro veřejnost na některých pobočkách – absence zaměstnanců
 • rozvrhy směn – vyřešená stížnost z SPU Pardubice
 • průběžné kontrolování rozvrhu práce zástupci odborů, kontrola proplácení přesčasů,
 • bezkontaktní předávání – nutnost přítomnosti zaměstnanců při předávání, nastavení procesů mezi PS a logistikou
 • pracovní doba pokladníků ve vazbě vydávání peněz na důchody a vyúčtování, práce přesčas, doprava zaměstnanců „záložních týmů“,
 • motorizovaní listovní doručovatelé nemají terminály pro přijetí platby kartou zákazníkem
 • sobotní hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2021 – týká se 392 poštovních poboček, připomínky a dotazy týkající se organizace práce, problém s nedostatkem střídačů při absencích, obavy z extrémní zátěže, kdy zaměstnanci budou pracovat 6 dnů v týdnu, výkon práce během přestávek na oddech a jídlo (možnost sledování operací v systému APOST) a další byly zaslány před jednáním řediteli PS M. Štěpánovi, který na tomto jednání odpovídal a vysvětloval postupy projednávání HPV v sobotu s místními samosprávami
  M. Štěpán sdělil, že záměrem ČP je omezit sobotní provoz a cílem je sobotní provoz zcela zrušit či ho poskytovat v rozsahu jako před 1. 10. 2020. Vše záleží na jednání a dohodě ředitelů regionů s místními samosprávami. Při organizaci práce budou mít zaměstnanci naplánovány maximálně 2 sobotní směny v měsíci. Sdělil, že proces sjednocení procesů v PS ještě probíhá a případný nedostatek zaměstnanců se bude řešit. Při přípravě rozvrhu směn bude využívána klientská křivka v průběhu dne a podle toho má být nastaven provoz jednotlivých přepážek
  předsedkyně P KOV celou problematiku shrne do informace, která bude rozeslána v regionech
 • Manuál pracovní doby – nutné postupovat podle tohoto manuálu a vykazovat veškerou odpracovanou dobu
 • informace z DR ČP
 • neoprávněně vyplacené finanční prostředky, podpora právního servisu OS pro zaměstnance, člena odborů při vymáhání peněz
 • odborové otázky – aktuální seznamy funkcionářů, členská základna, příspěvky, evidenční listy, oblast BOZP, potvrzení příspěvků pro účely daně z příjmu, RROS – podpora činnosti

 

Informace zaměstnavatele

 • projednávání příloh krozvrhu pracovní doby na regionech – proces stále běží, operativní směny a vyrovnávacího období, řešení konkrétních podnětů
 • MO za vánoční provoz bude vyplacena v průměru ve výši 3 571 Kč na zaměstnance a bude ve výplatě za měsíc leden, tedy 12. 2. 2021
 • průměrná mzda v České poště za rok 2020 – 28 145 Kč, což je navýšení o 832 Kč oproti předchozímu roku (nemocnost v tomto období vzrostla o jednu třetinu, výrazně to ovlivnilo výši průměrné mzdy)
 • úhrada COVID-Nákladů státem – žádost je u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • očkování (COVID 19) – krizová infrastruktura státu – počátkem března cca 4 800 zaměstnanců ČP bude vedoucími vyzváno, aby se přes státní portál pro očkování registrovali, a pak si zajistili termín. Bude posuzováno jako návštěva lékaře, tzn. s náhradou mzdy
 • 2. 2021 – společné jednání mezi zástupci ČP a zástupců odborových organizací – Webex
 • absence – COVID 19, karanténa, OČR a další důvody celkem 2 642 zaměstnanců k 5.2. 2021
 • skutečná absence a plánované personální rezervy na absence, výpočet personální rezervy
 • informace o sociálním programu–zaměstnavatel řešil (906 neobsazených míst, 1 236 odchodů zaměstnanců, 597 zaměstnanců našlo uplatnění u ČP, 265 zaměstnanců se řeší)
 • elektronické výkazy práce – za měsíc leden pro téměř všechny zaměstnance,
 • zaměstnavatel vydal pokyn vyčerpat dovolenou roku 2020 do konce února, pokud to provozní podmínky umožní
 • v souladu se ZP bude zaměstnavatel kontrolovat, aby jeho zaměstnanci nevykonávali práci pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Porušení se netoleruje, a v případě zjištění návykových látek, bude se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovní kázně

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 22. 2. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, M. Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc – hosté