Zápis z jednání P KOV – videokonference 9. 11. 2020

Témata jednání:

 • vyjádření P KOV k návrhu na změnu SM-3/2018 „Pracovní podmínky a benefity zaměstnanců ČP“ – prodloužení týdenní pracovní doby (na 40 hodin) dle zákoníku práce. P KOV nesouhlasí s prodloužením týdenní pracovní doby a chce jednat o finanční kompenzaci tak, aby nepoklesla hodinová mzda zaměstnanců. Otevřené dopisy byly odeslány generálnímu řediteli R. Knapovi a ministru vnitra ČR J. Hamáčkovi
 • mimořádná odměna generálního ředitele za vánoční provoz a mimořádné odměny pro členy tzv. záložních týmů – neadekvátní výše a pozdní termín výplaty
 • jednání o další mimořádné odměně v návaznosti na vyšší zisk z balíkových zásilek, než je uvedeno v plánu
 • dopis zaměstnavatele ÚP – záměr hromadného propouštění, organizační změny
  k 1. 3. 2021
 • příprava na jednání se zaměstnavatelem dne 11. 11. 2020 – informace o racionalizačních opatřeních, návrh na nárůst mezd a rozdělení FKSP v roce 2021. P KOV ČP nesouhlasí s prodloužením pracovní doby a snižováním počtu zaměstnanců! Mzdy 2021 budou předmětem jednání
 • Manuál pracovní doby pro zaměstnance ČP – pošťáci mají návod, jak hájit svá práva za naší pomoci – celé vedení ČP včetně generálního ředitele považuje tento dokument za zásadní, s uvedeným postupem souhlasí
 • zřizování nových TP – proces tvorby TP musí být přístupný pro připomínky P KOV
 • odborové otázky – jednání v regionech, prověrky BOZP, dodržování pracovní doby a technologických postupů, evidence pracovní doby a důsledné vykazování odpracované doby, práce v extrémních podmínkách nejen v souvislosti s Covid-19, vyšší zátěže s nárůstem balíkových zásilek

 

Informace zaměstnavatele

 • prodloužení týdenní pracovní doby je pro firmu nutností, pokud ČP včas nezareaguje opatřeními na straně ON, bude nucena vyhlásit insolvenci
 • organizační změny k 1. 3. 2021 – posun o 1 měsíc znamená pro firmu měsíční ztrátu ve výši 60-70 mil. Kč
 • pokles balíkových a listovních zásilek, peněžních služeb, pokles bankovních služeb, klesající návštěvnost poboček. ČP nemá na investice, zaostává v moderních technologiích
 • navrhovaná opatření pro zaměstnance: rekvalifikace, sociální programy pro odcházející zaměstnance, „outplacement“ programy ve spolupráci s ÚP
 • 11. 2020 – jednání s odborovými subjekty – představení připravovaných organizačních změn, kterým je zahájeno projednávání na regionální úrovni. Zahájení projednávání návrhu navýšení mezd a rozpočtu FKSP r. 2021
 • zaměstnavatel uznává, že bude nutné termín jednání v regionech posunout, jde o příliš krátkou dobu na projednání (původní termín do 18. 11. 2020)
 • MO za vánoční provoz – termín výplaty musí zaměstnavatel zvážit s ohledem na zpracování podkladů a uvažuje o další MO v návaznosti na výsledky hospodaření, při překročení plánu zisku z balíkových zásilek se jedná o 1/3 z takové částky
 • počet absencí zaměstnanců z důvodu Covid-19 – pracovní neschopnosti, OČR a karanténa – průběžně chybí více než 3000 zaměstnanců
 • prověrky BOZP v roce 2020 – asi nebudou dokončeny

Příští jednání P KOV formou videokonference je 23. 11. 2020

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté