Zápis z jednání P KOV – videokonference 7. 12. 2020

Témata jednání:

 • Změny v Divizi logistických služeb
 • Situace PS – přechody na jednosměnný provoz v rámci interního „šoupacího“ modelu, zástupy za absence včetně čerpání dovolených – DPČ, DPP
 • zásadní připomínka ke Stanovení ukazatelů v DSPS (Příloha č. 4 k OP-3/2019/GŘ), a to k TP Pracovník přepážky Balíkovna. Výkonová prémie je vázána z 50 % na Splnění plánu přímého prodeje a z 50 % na Plnění ukazatelů kvality. To je v rozporu s charakterem práce této TP. Pokud by vůbec v ukazatelích této TP zůstalo Splnění plánu přímého prodeje, navrhujeme, aby váha tohoto ukazatele byla 20 % a 80 % byla na Plnění ukazatelů kvality
 • otevírací doba na poštách – Balíkovna – v sobotu – ze strany klientů málo využívaná, chybí větší informovanost, nutno více mediálně podpořit
 • 25. 11. 2020 projednávání návrhu navýšení mezd pro rok 2021 a návrhu rozdělení rozpočtu FKSP v roce 2021 se zástupci odborů – zatím ani v jedné oblasti nedošlo ke shodě.
  P KOV vnímá obtížnou situaci firmy, ale ta si musí uvědomit, že pošťáci pracují v náročných pracovních podmínkách a musí být adekvátně odměněni s přihlédnutím k prodloužení týdenní pracovní doby. Další jednání se uskuteční 9. 12. 2020
 • Směrnice SM-3/2018 – změna byla projednána bez dosažení shody, projednání organizačních změn – rušení pracovních pozic – sociální program pro zaměstnance v předdůchodovém věku
 • TP pracovník přepážky – Balíkovna přehodnocení zařazení TP do 5. tarifního stupně
 • odměny za vánoční provoz – mimořádná odměna 1 500 Kč s výplatou za listopad 2020, o výši další odměny se jedná, aby zaměstnanci měli adekvátní odměnu za extrémní provoz a zátěž
 • odborové otázky – jednání v regionech, prověrky BOZP, dodržování pracovní doby atechnologických postupů, vyšší zátěže s nárůstem balíkových zásilek a informace z DR ČP.

 

Informace zaměstnavatele

 • prověrky BOZP ČP proběhly, bude zaslána závěrečná zpráva
 • informace z oblasti čerpání FKSP, rozpočet a čerpání FKSP 2021, kontrola čerpání FKSP v souvislosti s GDPR by musely proběhnout balanční testy
 • vydání aktualizované SM-3/2018, další
 • jednání o mzdách 9. 12. 2020
 • organizační změny s dopadem do zaměstnanosti jsou pro firmu nutností, zítra bude předloženo DR ČP
 • zaměstnavatel připravuje opatření pro zaměstnance, kteří z organizačních důvodů budou muset od firmy odejít – rekvalifikace, např. na novou TP, sociální programy pro zaměstnance předdůchodového věku
 • změny v logistice, obrovský nárůst balíkových zásilek

Příští jednání P KOV formou videokonference i s hosty bude 16. 12. 2020 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B.Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal, I. Feninec, R. Ferenc – hosté