Zápis z jednání P KOV – videokonference 27. 7. 2020

Témata jednání:

 • organizační změny – projednávání organizační změny HS – zrušení 101 pracovních pozic – hromadné propouštění– úspory, ohrožení pracovních míst
 • revize projektu D+2 v regionech, nedostatek plánovaných technických prostředků, nevhodné automobily na doručování
 • řízená fluktuace – zastavený nábor zaměstnanců, pracovní poměry na dobu určitou nejsou obnovovány
 • aktuální seznamy funkcionářů
 • nová typová pozice Spisový pracovník od 1. 9. 2020 – nahradila pozici Odborný referent v administrativě II – nemění se charakter práce, ani tarifní stupeň
 • konečná zpráva o hromadném propouštění ÚP – 28 zaměstnanců – nenaplňuje charakter hromadného propouštění
 • rozvrhy pracovní doby – projednávání opatření dotýkající se většího množství zaměstnanců ZP §287, odst. 2, písm. g
 • odpovědi od zaměstnavatele na okruh otázek P KOV
 • projekt optimalizace otvíracích hodin pro veřejnost – PS, nové rozvrhy směn
 • odměňování balíkových doručovatelů
 • poskytování stravenek v případě dlouhodobé nemoci
 • výběrové řízení na poskytovatele stravenek
 • informace z DR ČP, ekonomika, vývoj průměrné mzdy, prodej nemovitostí, Nadace ČP
 • FKSP informace – žádosti o sociální výpomoci (covid, povodně), dětské tábory, setkávání zaměstnanců, využití kapitoly na zlepšení pracovního prostředí
 • BOZP – probíhající prověrky v regionech, nevyhovující mikroklimatické podmínky
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV

Informace zaměstnavatele

 • nutné úspory na personálních nákladech, úspory za kancelářské prostory, částečná práce formou home office, sdílené kanceláře, racionalizace administrativy, řízená fluktuace
 • projekt optimalizace otvíracích hodin pro veřejnost – PS, nové rozvrhy směn
 • projednávání organizačních změn – bude projednáváno s odbory vždy s předstihem
 • výběrové řízení na ředitele LOG služeb – v tuto chvíli 2 kandidáti
 • absence v důsledku Covid 19, čerpání dovolených
 • příprava na vánoční provoz

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová,Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec – hosté