Zápis z jednání P KOV – videokonference 26. 10. 2020

Témata jednání:

 • oznámení krizového štábu – nová opatření v souvislosti s nouzovým stavem
 • návrh mimořádné odměny generálního ředitele za vánoční provoz a mimořádné odměny pro členy tzv. záložních týmů byl předložen odborům k projednání
 • P KOV souhlasí s navrženou mimořádnou odměnou pro členy záložních týmů.
 • P KOV nesouhlasí s navrženou mimořádnou odměnou za vánoční provoz, dne 23. 10. zaslal nesouhlasné stanovisko s vlastním návrhem odměny
 • žádost předsedkyně P KOV generálnímu řediteli R. Knapovi o zachování pracovních podmínek zaměstnanců ČP i v roce 2021 ( 10. 2020) – odpověď GŘ, kde vysvětluje situaci ČP
 • problémy „šoupacích hodin“ – zaměstnanci často vykonávají práci během přestávky na jídlo a oddech, tak jim vzniká práce přesčas, která není často evidována
 • rozvrhy pracovní doby – minimální časový úsek z hodiny je čtvrthodina
 • návrh na změnu SM-3/2018 „Pracovní podmínky a benefity zaměstnanců ČP“- návrh na 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Nevhodná forma informování zaměstnanců, kteří musí podepisovat seznámení se změnou, a to bez znalosti podmínek, za jakých k prodloužení týdenní pracovní doby dojde – termín pro připomínky je 6. 11. 2020 – P KOV nesouhlasí s prodloužením týdenní pracovní doby a chce jednat o finanční kompenzaci tak, aby nepoklesla hodinová mzda zaměstnanců
 • Modelování kapacit PS a úspor při 40hodinové pracovní době – předem stanovené časy jednotlivých činností nezohledňují velké, malé či servisní pošty. Často jsou zpochybňovány reálné výpočty vedoucích, místo nich „dosazována“ čísla neodpovídající realitě. Jak bylo využito průmyslového inženýrství a normování spotřeby práce
 • doručovací síť – od 8. 3. – 13. 5. 2021 probíhá sčítání lidu, chybí personální kapacity
 • pracoviště SPU Malešice – svazová kontrola BOZP ukázala přetrvávající závažné nedostatky, bohužel po 2 letech nedošlo ke zlepšení
 • Pošta 120 – stěhování do nového objektu, zajištěno sociální zázemí, včetně stravování
 • informace z DR ČP – jednání 27. 10. 2020
 • P KOV připraví manuál k pracovní době pro zaměstnance ČP
 • Směrnice pro práci z domova – Home Office – náklady zaměstnance
 • odborové otázky – jednání v regionech, prověrky BOZP, dodržování pracovní doby a technologických postupů, evidence pracovní doby a důsledné vykazování odpracované doby, práce v extrémních podmínkách nejen v souvislosti s Covid-19, vyšší zátěže s nárůstem balíkových zásilek

 

Informace zaměstnavatele

 • připomínka P KOV k návrhu MO za vánoční provoz – zaměstnavatel uznává připomínku k rovnému přístupu ke kmenovým zaměstnanců a zaměstnancům, kteří pracují na DPČ a DPP. Termín výplaty musí zaměstnavatel zvážit s ohledem na zpracování podkladů a uvažuje o další MO v návaznosti na výsledky hospodaření, při překročení plánu výnosů z balíkových zásilek se jedná o 1/3 z takové částky
 • návrh na změnu SM-3/2018 „Pracovní podmínky a benefity zaměstnanců ČP“ – úprava pracovní doby má dopad na všechny zaměstnance, ale situace České pošty to vyžaduje
 • zaměstnavatel očekává od odborů připomínky k pracovní době do 6. 11. 2020, bude předmětem společného jednání zaměstnavatele s oborovými organizacemi
 • krizový štáb ČP a aktuální opatření v souvislosti s Covid-19, poskytování sociálních výpomocí a bezúročných půjček z FKSP pro zaměstnance pokračuje
 • počet absencí zaměstnanců z důvodu Covid-19 – pracovní neschopnosti, OČR a karanténa k datu 22. 10. 2020 – chybí více než 3000 zaměstnanců
 • 8 pracovišť má velké problémy – řeší se pomocí agenturních zaměstnanců, výpomoc servisních útvarů apod.

 

Příští jednání P KOV bez hostů formou videokonference je 2. 11. 2020

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté