Zápis z jednání P KOV – videokonference 25. 1. 2021

Témata jednání:

 • opatření v souvislosti s COVID-19, očkování zaměstnanců ČP – způsob informovanosti dotčených zaměstnanců, zohlednění doby potřebné k očkování jako výkon práce, náhrada cestovních výdajů, očkování není povinné
 • úhrada COVID-Nákladů státem – jejich výši zaměstnavatel vyčíslil a předal MV J. Hamáčkovi, v současné době je žádost posuzována MPO
 • absence – některé pošty omezily hodiny pro veřejnost z důvodu COVID-19
 • organizační struktura v ČP – změna v divizi logistických služeb s účinností od 1. 2. 2021 bez dopadu do zaměstnanosti
 • kolektivní smlouva, proces kolektivního vyjednávání
 • měsíční vyhodnocení pracovních úrazů za prosinec 2020
 • Metodický pokyn FKSP 2021 byl zaslán na všechny regiony, projednávání akcí – setkávání zaměstnanců proběhne v regionech v obdobném režimu jako v loňském roce
 • projekt Sčítání lidu – proškolení komisařů během února, hygienická opatření v souvislosti s epidemií, termín sčítání nelze jednoduše změnit (upraveno zákonem)
 • odchody zaměstnanců z ČP – osvědčení a certifikáty, které získali v průběhu zaměstnání u firmy prokazující kvalifikaci
 • přechod na nový způsob přepočtu stravenek podle rozvrhu směn – nedostatky u zaměstnanců pracujících ve směnách delších, než 11 hodin
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, evidenční listy, oblast BOZP, potvrzení příspěvků pro účely daně z příjmu
 • projednávání příloh krozvrhu pracovní doby na regionech – proces stále běží, problémy s vysvětlením pracovních směn stanovených v rámci vyrovnávacího období, řešení konkrétních podnětů
 • pravidelná měsíční jednání s odbory v logistice
 • otázka otevíracích hodin pro veřejnost v sobotu
 • stanovování mzdy u pracovních pozic Pracovník přepážky Balíkovna – P KOV pozval na dnešní jednání paní J. Dybovou
 • informace z DR ČP
 • stěhování pošty Praha 120 do zrekonstruované budovy na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10–Štěrboholy – pro zaměstnance je možnost občerstvení v bufetu a závodní stravování, ale bohužel horší dopravní dostupnost pro zaměstnance, bude se přijímat cca 100 nových celních deklarantů – změna v proclívání zásilek ze zahraničí
 • Depo 702–Praha, Masaryčka – končí nájemní smlouva, od 1. 2. 2021 budou pracovat balíkoví doručovatelé na Depu Praha 701 v Malešicích, listovní doručovatelé přechází do Jindřišské ulice, také dochází k přesunu zaměstnanců provozní účtárny a správy majetku na Ortenovo náměstí, Praha 7 (z Jindřišské, Říčan a Kladna)
 • BOZP – nárůst pracovních úrazů z důvodu povětrnostních podmínek – sníh, náledí
 • změny ve vedení DÚS SČ
 • jednání škodní komise – poškozená PDA, automobily – je důležité, jaký je obsah protokolů o škodní události

 

Informace zaměstnavatele

 • stanovení mzdy u pracovní pozice Pracovník přepážky Balíkovna – na návrh P KOV byla přehodnocena typová pozice a přeřazena z 4. tarifní třídy do 5. Dále již bylo postupováno dle směrnice. Vedoucí měli možnost zhodnotit schopnosti, kvalitu a loajálnost pracovníka, rámec procesu dali regionální ředitelé
 • informace z jednání Krizového štábu ČP – očkování zaměstnanců zařazených do krizové infrastruktury a dalších zaměstnancích v přímém kontaktu s veřejností, minimalizace kontaktů ve firmě, home office, jednání formou Webex
 • 2. 2021 – společné jednání mezi zástupci ČP a zástupců odborových organizací – Webex
 • komunikační strategie firmy vyžaduje dovybavit pracoviště – zasedačky ČP prostředky pro komunikaci na platformě Webex, také je potřeba zajištění notebooků pro zaměstnance, nutnost veřejné zakázky
 • úhrada COVID-Nákladů státem – žádost již předána mministrovi vnitra J. Hamáčkovi, bude řešit ministr obchodu a průmyslu K. Havlíček
 • MO za vánoční provoz – bude projednána na poradě vedení ČP a vyplacena se mzdou za leden 2021
 • odchody zaměstnanců a certifikáty o dosažení vzdělání, zkoušky – každý zaměstnanec vlastní originál vydaný školitelem, zaměstnavatel má pouze kopie, pokud zaměstnanec potřebuje osvědčení o kurzech pořádaných ČP, lze se obrátit na personalistu
 • absence – COVID 19, karanténa, OČR a další důvody celkem 2 724 zaměstnanců k 21. 1. 2021
 • očkování (COVID 19) – krizová infrastruktura státu – cca 4 800 zaměstnanců ČP, následně zaměstnanci v kontaktu se zákazníkem a na pracovištích s velkým počtem zaměstnanců, závisí na dodávkách vakcín

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 8. 2. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, M.Matyková, A. Navrátilová, M. Roháčková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc, J. Dybová – hosté