Zápis z jednání P KOV – videokonference 23. 11. 2020

Témata jednání:

 • připravované změny v oblasti daňového systému, schválení min. mzdy ve výši 15 200 Kč, stravenkový paušál, a další
 • společné jednání dne 11. 11. 2020 – informace o racionalizačních opatřeních, návrh zaměstnavatele na nárůst mezd a rozdělení FKSP v roce 2021. P KOV ČP stále nesouhlasí sprodloužením pracovní doby a snižováním počtu zaměstnanců!
 • 11. 2020 projednávání 2. návrhu navýšení mezd pro rok 2021 a návrhu rozdělení rozpočtu FKSP v roce 2021 se zástupci odborů – zatím ani v jedné oblasti nedošlo ke shodě. P KOV vnímá obtížnou situaci firmy, ale ta si musí uvědomit, že pošťáci pracují v náročných pracovních podmínkách a musí být adekvátně odměněni s přihlédnutím k prodloužení týdenní pracovní doby.  Další jednání se uskuteční 25. 11. 2020
 • projednání organizačních změn v regionech do 23. 11. 2020, P KOV všude projednal principiálně vneshodě, předsedové neobdrželi s dostatečným předstihem potřebné podklady
 • naprostý nesouhlas P KOV se zařazením nové TP pracovník přepážky – balíkovna do 4. tarifní třídy – je to náročná činnost a zaměstnavatel musí přehodnotit zařazení TP
 • rozvrhy práce – jednotný postup v pobočkové síti
 • odměny za vánoční provoz – požadavek na výplatu odměn před Vánocemi – extrémní provoz a zátěž zaměstnanců
 • odborové otázky – jednání v regionech, prověrky BOZP, dodržování pracovní doby atechnologických postupů, vyšší zátěže s nárůstem balíkových zásilek a informace z DR ČP
 • zaslané přehledy od zaměstnavatele (Vyhodnocení pracovní úrazovosti za říjen 2020, Přehled nepřítomností k 5. 11. 2020, FKSP za 1-10. 2020)

 

Informace zaměstnavatele

 • prověrky BOZP ČP proběhnou dle plánu
 • informace z oblasti čerpání FKSP – nový benefit individuální rekreace je zaměstnanci hojně využíván, čerpá se též v položkách bezúročné zápůjčky a sociální výpomoc – koronavir
 • aktuální informace o projednávání organizačních změn – na všech regionech projednáno, a až na jednu výjimku (SOS 21) ve všech v neshodě
 • dnes v 17:00 hodin proběhne on-line konference, kde umožní vedení firmy „otevřený dialog“ s odbory, seznámí je s průběhem organizačních změn, hospodaření ČP, o obchodních aktivitách a další důležité informace (prostřednictvím Cisco Webex)
 • organizační změny s dopadem do zaměstnanosti jsou pro firmu nutností, zítra bude předloženo DR ČP
 • zaměstnavatel připravuje některá opatření pro zaměstnance, kteří z organizačních důvodů budou muset od firmy odejít – rekvalifikace, např. na novou TP, sociální programy pro zaměstnance předdůchodového věku, pro samoživitelky/samoživitele
 • SPU Malešice – změny v organizaci práce, ale i v pracovním prostředí a je snaha ze strany zaměstnavatele udělat maximum pro lidi
 • pokud dojde k navýšení výnosů, což bude jasné po spěšném hlášení, obdrží zaměstnanci další MO s listopadovou výplatou.

 

Příští jednání P KOV formou videokonference i s hosty bude 7. 12. 2020 od 11:00 hodin.

 

zapsala Vlasta Trägerová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, I. Homola, B. Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté