Zápis z jednání P KOV – videokonference 21. 9. 2020

Témata jednání:

 • informace z jednání P KOV České pošty 10. a 11. 9. 2020 na Moravci
 • kolektivní vyjednávání – termín společného jednání odborů 30. 9. 2020
 • interní předpis na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele s účinností od 11. 9. 2020
 • distribuce roušek a respirátorů pro 60+
 • organizační změny v ČP a jejich projednávání v regionech (hodiny pro veřejnost, rozvrhy práce, projekt D+2) – dopady na zákazníky, slaďování procesů PS a DÚS
 • nutnost dodržování pracovní doby a technologických postupů, evidence pracovní doby a pracovní výkazy
 • pošta 120 – stěhování
 • organizační změny Vakus Vítkov
 • návrh aktualizace MP-1/2019 – Tvorba a zásady čerpání FKSP
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV, prověrky BOZP
 • informace z DR ČP a z Nadace ČP
 • řešení škodních událostí při škodě přesahující 1000 Kč

 

Informace zaměstnavatele

 • ekonomická situace ČP – úsporná opatření, řízená fluktuace, home office
 • projekt optimalizace otvíracích hodin pro veřejnost – PS, nové rozvrhy směn
 • řešení nevhodného chování vedoucích k podřízeným (na podnět P KOV svoláno jednání, opatření na ochranu zaměstnanců)
 • další možnosti čerpání FKSP v roce 2020 – aktualizace MP-1/2019 – Tvorba a zásady čerpání FKSP
 • příprava na vánoční provoz
 • krizový štáb ČP – zatím štáb nenařídil mimořádná opatření
 • ochranné pomůcky pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty jsou zajištěny, pokud by se zásoba vyčerpala, má ČP příslib od MV o jejich doplnění a včasné dodání
 • zaměstnavatel má zájem na uzavření KS
 • zlepšování pracovního prostředí z nákladů

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Filipská, J. Fišerová, V. Filipská, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté