Zápis z jednání P KOV – videokonference 17. 8. 2020

Témata jednání:

 • informace z jednání s generálním ředitelem 12. 8. 2020
 • organizační změna v PS, sjednocení otvírací doby pro veřejnost, nové rozvrhy směn – vážný dopad na rodiny s dětmi a samoživitele v oblasti sladění pracovního a rodinného života, technologické postupy a jejich časová náročnost
 • revize projektu D+2 v regionech, nedostatek plánovaných technických prostředků, nevhodné automobily na doručování – kontroly ČTÚ
 • řízená fluktuace – zastavený nábor zaměstnanců, pracovní poměry na dobu určitou nejsou obnovovány – náklady na nežádoucí fluktuaci
 • odměňování balíkových doručovatelů, technologické postupy při převzetí zásilek
 • dopis odborovým subjektům ke kolektivnímu vyjednávání – zatím bez reakce
 • rovný přístup v odměňování
 • informace z DR ČP
 • FKSP informace – žádosti o sociální výpomoci (covid, povodně), dětské tábory, setkávání zaměstnanců, zlepšení pracovního prostředí – z nákladů zaměstnavatele, další příspěvek pro zaměstnance z důvodu nevyčerpaných prostředků FKSP – hlasování P KOV, rozklad čerpání za 1. – 6. 2020
 • poplatek za dezinfekcive vlastních rekreačních zařízeních
 • BOZP – probíhající prověrky v regionech, nevyhovující mikroklimatické podmínky, informace o pracovních úrazech červenec 2020
 • výjezdní zasedání P KOV 10. – 11. 9. 2020 na Moravci
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV, aktuální seznamy funkcionářů

Informace zaměstnavatele

 • fluktuace, nedostatečně probíhající adaptační procesy
 • projekt optimalizace otvíracích hodin pro veřejnost – PS, nové rozvrhy směn
 • výběrové řízení na ředitele LOG služeb, nový ředitel strategie a řízení projektů
 • audit procesů s cílem jejich zjednodušení
 • HR procesy a formuláře

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Filipská, J. Fišerová,Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, V. Vardžáková, J. Zedník a K. Koukal

I. Feninec – hosté