Zápis z jednání P KOV – videokonference 15. 6. 2020

Témata jednání:

 • ekonomická situace ČP – nezbytné úspory, ohrožení pracovních míst
 • organizační změny
  • DSPS a DFS obchod – 1. 9. 2020
  • ÚLZ – Front Office – pro jednotlivé divize – 1. 7. 2020
  • DLS – přímé řízení regionálních sítí ředitelem DLS – 1. 7. 2020

Apel na zaměstnavatele, aby projednávání organizačních změn probíhalo s dostatečným předstihem včetně informací o plánovaných opatření. Jedině tak lze zajistit kvalitní sociální dialog.

 • velmi špatná situace v doručování, nutnost revize projektu D+2, nedostatek plánovaných technických prostředků
 • řízená fluktuace – zastavený nábor zaměstnanců
 • FKSP – nízké čerpání, málo žádostí o sociální výpomoc – nutnost informovat dotčené zaměstnance,

setkání zaměstnanců, žádosti na zlepšení pracovního prostředí – řešení využitelná v rámci všech regionů – nápoje v období extrémního počasí

 • zvýšení hodnoty stravenky na 90 Kč od 1. 7. 2020, vyúčtování stravenek – dostaneme informace
 • novela zákoníku práce, daňový paušál na stravování
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV, výjezdní zasedání P KOV – pozvání vedení ČP
 • informace o stěhování sídla OS ZPTNS
 • BOZP – prověrky
 • Projekt D+2, velikost doručovacích okrsků D+1 a D+2, technické vybavení
 • Projekt sčítání lidu – testování (pošlete prosím dotazy k oběma projektům na příští jednání)

 

Informace zaměstnavatele

 • ekonomická situace ČP – nutné úspory na personálních nákladech, úspory za kancelářské prostory, částečná práce formou home office
 • připravované organizační změny – HS a servisní útvary,
 • řízená fluktuace
 • FKSP informace – žádosti o sociální výpomoci, využití kapitoly na zlepšení pracovního prostředí

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec a R. Ferenc – hosté