Zápis z jednání P KOV – videokonference 12. 10. 2020

Témata jednání:

 • návrh státního rozpočtu 2021 – prostředky na úhradu nákladů zákl. pošt. služeb
 • 9. 2020 – plánovaná schůzka odbor. organizací ke KS se neuskutečnila, nebyla vůle
 • pracovní podmínky v roce 2021 – navrhnout prodloužení dohody pro další rok
 • organizační změny v ČP, jednání v regionech (hodiny pro veřejnost, rozvrhy práce, projekt D+2) – dopady na klienty ČP, dopady na zaměstnance ČP – vesměs negativní reakce veřejnosti
 • odborové otázky – členské příspěvky, členská základna, jednání v regionech, prověrky BOZP, dodržování pracovní doby a technologických postupů, evidence pracovní doby a důsledné vykazování odpracované doby
 • aktualizace MP-1/2019 – Tvorba a zásady čerpání FKSP od 1. 10. 2020 (individuální rekreace pro zaměstnance, setkávání zaměstnanců – o oba tituly je zájem, zaměstnanci již čerpají)
 • interní předpis – Pravidla pro výkon práce z domova
 • pracovní úrazy v ČP 1-9/2020
 • pracoviště SPU Malešice – měření zátěží za účasti svazového inspektora BOZP
 • Pošta 120 – stěhování do nového objektu, zaměstnancům zajištěno sociální zázemí, včetně stravování
 • Škodní komise – způsob řešení škodních událostí přesahujících 1 000 Kč
 • nový zástupce P KOV ve Stejnokrojové komisi ČP – kol. P. Tůmová
 • vánoční provoz – odměny pro zaměstnance za zvýšenou zátěž
 • informace z DR ČP a z Nadace ČP

Informace zaměstnavatele

 • úsporná opatření v ČP – oblast osobních nákladů, řízená fluktuace, home office, atd.
 • 10. 2020 obdrží odbory základní informace týkajících se oblasti zaměstnanosti v období přelomu roku 2020/2021
 • společné jednání zaměstnavatele s oborovými organizacemi 11. 11. 2020 (pokud to situace dovolí)
 • ředitel Divize logistických služeb od 1. 10. 2020 – Ing. Martin Kment
 • čerpání prostředků z FKSP určených na sociální výpomoci a půjčky z titulu kovidu – průběžně se čerpá, je možné i nyní požádat o sociální výpomoc či půjčku. V ostatních položkách, mimo kapitolu stravování zaměstnanců, se zatím čerpá na cca 50 % rozpočtovaných částek
 • čerpání dovolených v roce 2020
 • počet absencí zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti a ošetřovného k 8. 10. 2020
 • zasedání krizového štábu ČP dne 12. 10. 2020

Příští jednání P KOV opět formou videokonference: 26. 10. 2020

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté