Zápis z jednání P KOV – videokonference 9. 10. 2023

Témata jednání:

 • Transformační plán ČP
 • Ekonomická situace České pošty, ztrátové hospodaření, úsporná opatření, prodej nepotřebného majetku, problémy s cash flow – stále chybí finance
 • Organizační změny k 1. 1. 2024 – zpráva ÚP o záměru hromadného propouštění v České poště
 • Projednání připravovaných organizačních změn se zaměstnavatelem na regionech je často v časovém tlaku a bez dostatečných informací
 • Problémy v provozu, neobsazená pracovní místa – je takřka nemožné najít nové zaměstnance
 • Organizační změny v Logistice a DSPS, rušení sobotních hodin pro veřejnost, řešení personálních kapacit poboček dle vytížení, zrušení řídících dep, obnovení dodejny v Aši, odměna pro listovní doručovatele za září
 • Zpráva o udržitelném rozvoji České pošty
 • Jednání se zaměstnavatelem dne 25. 10. 2023 – mzdový vývoj, transformace
 • Na webu odboryceskeposty.cz jsou aktuality a článek (včetně fotografií) ze společného setkání s německými poštovními odboráři, pod záštitou Nadace Friedricha Eberta, v Praze.

 

Informace z regionů

 • Projednávání organizačních změn na regionech – malá časové rezerva, chybí větší respekt při projednávání ze strany některých vedoucích
 • Rušení a slučování oblastních pošt v regionech – generuje problémy pro zaměstnance ĆP
 • Snižování počtu zaměstnanců v IT (PKU) – přinese velké problémy pro provoz, zhoršení dostupnosti pro údržbu a opravy koncových IT zařízení, velké dojezdové vzdálenosti
 • Odměňování doručovatelů ostatních služeb – postup v případech při doručování balíků – ve většině regionů je realizováno jako mimořádná odměna či odměna za zástup
 • Snaha o úsporu za vyplacené přesčasy ve výši 30 % v jednom regionu – dle P KOV má být práce na pracovištích zorganizována tak, aby nedocházelo k přesčasům – s dostatečným počtem pracovníků, jedině tak lze hovořit o úspoře prostředků za práci přesčas
 • Letití zaměstnanci dávají výpovědi, ukončují pracovní poměr u ČP z důvodu vyčerpanosti a extrémních zátěží – např. v obchodních řetězcích získají za svou novou práci více peněz a jsou bez stresu
 • PRACUJ podle pravidel – je jediná cesta pro pošťáky – aby zaměstnanci pracovali podle pravidel (odbory připraveného manuálu) – nic takto vůči zaměstnavateli neporušují a chrání tak své zdraví (únava a celkové přetížení) a peníze
 • Přibývá mnoho neomluvených absencí na pracovištích, také je nárůst krádeží
 • Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů – na některých místech už mají pevné termíny. Odbory považují za vhodné, aby schůzky probíhaly za přítomnosti PS a Logistiky současně, protože hodně problémů vzniká na rozhraní mezi těmito divizemi
 • Otázka, jak se pracuje s organizační kartou pošty a nastavováním pracovních procesů na základě průběžného hodnocení dostupných dat. Jak se postupuje, pokud nefunguje nebo dokonce není vyvolávací systém
 • Regiony hlásí problémy se zajišťováním služebních automobilů k výkonu práce – ztížila se jejich dostupnost, čeká se na jejich přidělení až 24 hodin
 • Problémy s ČP Security (zajišťuje převozy hotovosti pro ČP) – dochází k nedodržování dohodnutých jízdních řádů
 • Kancelářské potřeby pro zaměstnance – ČP z důvodu nedostatku financí pozastavila běžný postup, nákup možný jen v odůvodněných případech. Pracovníci si tak kancelářské potřeby často musí koupit za vlastní peníze.

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 30. října 2023 v hotelu Olšanka, za přítomnosti personální ředitelky paní Z. Klírové.

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, M. Mäsiarová, M. Matonohová, M.Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V.Vardžáková, J. Zedník a J. Koukolová, V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, A. Navrátilová, P. Tůmová