Zápis z jednání P KOV – videokonference 29. 3. 2021

Témata jednání:

 • informace o pracovních úrazech za únor 2021, příprava prověrek BOZP
 • výzva předsedkyně OS ZPTNS k nominaci našich členů do Rady mladých ČMKOS
 • měsíční vyhodnocení úrazovosti v ČP za únor 2021 – celkem 113 případů
 • odpovědi od V. Navrátila, ředitele pro bezpečnost, na dotazy P KOV k protiepidemickým opatřením zaměstnavatele
 • připravované změny v systému TP od 1. 4. a 1. 5. 2021
 • oznámení úřadu práce o připravovaném propouštění k 1. 7. 2021 – týká se 130 zaměstnanců (optimalizace logistické sítě, optimalizace činností peněžních služeb a redukce pracovišť poskytujících pojišťovací služby) – organizační změny budou s odbory teprve projednávány – NESOUHLASÍME S DALŠÍM PROPOUŠTĚNÍM
 • PS – sobotní hodiny pro veřejnost – nadále probíhají jednání se zástupci místních samospráv s cílem zrušení či omezení sobotních hodin pro veřejnost
 • hodnocení ukazatelů (KP a PP) pro výplatu výkonové prémie v období omezení z důvodu epidemie a práce s výkonovou prémií na jednotlivých regionech
 • SPU Malešice – obrovské absence zaměstnanců, následný problém v provozu, řešeno agenturními zaměstnanci a organizací, situace je již stabilizována. Jednání na SPU Malešice dne 29. 3. od 17 hodin
 • kolektivní vyjednávání – 10. 2. 2021 byl zaslán aktualizovaný návrh KS ze strany zaměstnavatele se lhůtou 45 dnů na reakci ze strany odborových subjektů – připravili jsme a poslali všem materiál pro další jednání mezi odborovými subjekty dne 25. 3. – zahrnuty návrhy a připomínky, na nichž se odboroví partneři shodli (či alespoň většinově) – návrh platnosti KS na 4 roky ze strany P KOV
 • 4. 2021 on-line celopodnikové jednání zástupců odborů a zaměstnavatele – zaslat náměty a okruh dotazů do 1. 4. 2021
 • COVID-19 a omezení hodin pro veřejnost na pobočkách s vysokou absencí zaměstnanců, velké absence zhoršují pracovní podmínky zaměstnanců
 • P KOV žádá zaměstnavatele o mimořádné odměny pro zaměstnance pracující v náročných podmínkách pandemie v roce 2021
 • příplatek za ztížené pracovní prostředí (radon) – záležitost již vyřešena
 • Covid 19 – ochranné pomůcky pro zaměstnance, dodržování přestávek na prodýchání, testování a očkování
 • informace z DR ČP
 • 3. 2021 bude distribuováno PTN ECHO – ohlídat si zásilky
 • P KOV hlasoval o formě volby zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě České pošty – byla schválena volba prostřednictvím volitelů
 • P KOV České pošty projednal a schválil čerpání rozpočtu P KOV za rok 2020 a návrh rozpočtu P KOV ČP pro rok 2021 – viz protokol on-line hlasování
 • FKSP – sociální výpomoci pro pošťáky, kteří jsou v tísni v důsledku epidemie, setkání zaměstnanců
 • Sčítání lidu – hygienická opatření, vybavení ochrannými prostředky
 • odborové otázky – testování na regionech, rozvrhy práce a proplácení přesčasů, členská základna, členské příspěvky, FKSP, absence zaměstnanců.

Informace zaměstnavatele

 • úhrada COVID-Nákladů státem – žádost je stále u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • aktuální informace z Krizového štábu ČP k očkování zaměstnanců – zatím se nelze k očkování registrovat, teď pouze „superkritická“ infrastruktura, zaměstnavatel bude své zaměstnance včas informovat
 • testování zaměstnanců probíhá 1x týdně, ČP má dostatek samotestů a firem, které provádějí testování zaměstnanců. Ochranné pomůcky pro zaměstnance jsou k dispozici
 • evidence testování zajištěna, evidují se zaměstnanci i brigádníci
 • absence k 25. 3. 2021 – celkem 3 435 zaměstnanců (plánovaná personální rezerva je 2 802 zaměstnanců – organizační opatření na zajištění provozu, agenturní zaměstnanci), absence postupně klesá
 • SPU Malešice – vznikla krizová situace – absence personálu v provozu, nyní již vše funguje. Nutné zlepšit mezilidské vztahy, připravovaná změna organizace práce
 • čerpání z FKSP na položku setkávání zaměstnanců – musí být v souladu s rozpočtem
 • prověrky BOZP – informace budou prezentovány dne 7. 4. 2021
 • Česká pošta získala značku COVIDSafe-bezpečné pracoviště – posuzování na základě evropských směrnic a pravidel projektu Firma pro zdraví – osvědčuje jak podnik ochraňuje zdraví svých zaměstnanců v době pandemie.

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 12. 4. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté