Zápis z jednání P KOV – videokonference 28. 6. 2021

Program jednání

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • M. Kment – logistika
 • I. Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé
 • Změna Statutu č. 1 Podnikového koordinačního podnikového výboru

 

 

K jednotlivým bodům programu

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • živelní pohroma v Jihomoravském kraji, rychlá reakce logistiky, materiální škody na majetku pošťáků i ČP
 • pro zaměstnance České pošty okamžitá pomoc z FKSP – navýšení limitů sociální výpomoci a bezúročné půjčky pro zaměstnance, kteří utrpěli škody v důsledku přírodní katastrofy (v souladu s vyhláškou)
 • informace z ČMKOS – jednání na Ministerstvu práce a sociálních věci, navýšení minimální mzdy na částku 18 000 Kč pro rok 2022, vývoj na trhu práce, grafy
 • změny v systému TP k 1. 7. 2021 – nové TP 421082 a 424081 Specialista prodeje ČEZ pro zajištění služeb externího partnera produktů na základě Smlouvy o poskytování služeb s ČEZ Prodej, a aktualizovaná TP 319110 Vedoucí provozovny v PÚ (poštovní úložna)
 • návrh aktualizace v předpisech odměňování zaměstnanců se smluvní mzdou – SM-1/2018 Systém odměňování zaměstnanců, u kterých je uplatňována smluvní mzda a Příloha č. k OP-14/2018/GŘ Přehled váhy ukazatelů podle typových pozic
 • informace pro ÚP o záměru hromadného propouštění k 1. 10. 2021 – dotkne se 108 pracovních pozic
 • Závěrečná zpráva pro ÚP o hromadném propouštění ke 09.2021 – týká se 229 zaměstnanců (původní záměr 302)
 • on-line seminář k čerpání FKSP dne 1. 7. 2021 od 9.30 hodin

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • Návrh Volebního řádu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě České pošty s přímou volbou – dosud nebylo dosaženo shody na straně odborů, jsou kladeny nesplnitelné podmínky, volby se budou konat bez ohledu na to, zda bude schválen nový volební řád. Proběhnou dle platného volebního řádu z roku 2003. Soudy, včetně Ústavního soudu, zamítly žaloby na neplatnost voleb dle tohoto volebního řádu, proto zaměstnavateli nic nebrání postupovat stejně, jako před 6 lety.

 

Informace z dozorčí rady České pošty

 • hospodaření České pošty
 • situace na trhu balíkových zásilek
 • připravované rozdělení státního podniku
 • notifikační proces nákladů univerzální služby

 

 1. Informace z regionů
 • rušení neobsazených pracovních míst ve vnitřní službě, balíkoví doručovatelé, nedostatek zaměstnanců, zvýšená zátěž pro stávajících zaměstnance a zároveň problém s čerpáním dovolených
 • listovní zásilky z Číny s rozměry balíkových zásilek
 • centralizace dodejen přináší zaměstnancům velké problémy s dopravou na pracoviště, často je důvodem odchodu od firmy, zejména matky s dětmi (školy, školky…) – sladění pracovního a rodinného života
 • porady a workshopy pořádané v době přestávky na oddech a jídlo nejsou přípustné, účast na poradě (worshopu) je výkonem práce!
 • výrazné zlepšení pošty 120 v oblasti pracovního prostředí, nákup sodobaru s účinnou pomocí P KOV
 • pracovní podmínky SPU Malešice – osvětlení
 • FKSP – setkávání zaměstnanců v regionech
 • prověrky BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce
 • používání ochranných pomůcek, zásobování respirátory
 • změny ve vedení regionální logistiky

 

 1. Informace zaměstnavatele

 

M. Kment – logistika

 • seznámení se střednědobou vizí logistiky
 • zaměření na marži – slučování činností, vznik nových služeb ČP, zaměření na kvalitu
 • nutnost investic do zastaralé technologie, nákup výkonných třídicích linek
 • zásadní změny v řízení logistiky – bude méně řídících úrovní a méně regionálně řízených územních jednotek
 • centralizace a ekonomický přínos
 • nutnost zlepšení organizace práce, sjednocení procesů, snaha o zachování pracovních pozic versus agenturní zaměstnanci, nutné úspory
 • spolupráce České pošty s Českými drahami
 • mezinárodní pošta, zahraniční zásilky, nové projekty
 • IT systémy, nezbytná podmínka pro funkční a nové služby

 

 

I. Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

 • živelní pohroma na jižní Moravě, zasedal Krizový štáb ČP – škody na majetku ČP, je poškozeno depo Hodonín, mimo provoz 17 vozidel, uzavření některých pošt, špatná dopravní situace, všeobecná omezení
 • rozhodnutí o finanční pomoci zaměstnancům České pošty postižených katastrofou, okamžitá pomoc z FKSP (navýšení limitů sociální výpomoci pro zaměstnance, kteří utrpěli škody v souladu s vyhláškou)
 • informace k návrhu Volebního řádu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě České pošty
 • ochranné pomůcky – zakrytí dýchacích cest – rozhodnutí vydáme na základě výnosu ministerstva zdravotnictví
 • čerpání dovolených – do konce srpna bude čerpáno cca 50 %, přehled předáme na jednání 10. 8. 2021
 • porady a workshopy pořádané v době polední přestávky – je nepřípustné

 

 

 1. Různé

Změna Statutu č. 1 Podnikového koordinačního podnikového výboru v návaznosti na odložení konání VII. sjezdu OS ZPTNS z důvodu epidemické situace o 1 rok.

P KOV projednal a schválil změnu Statutu, viz příloha zápisu. (elektronicky dostupné po kliknutí ZDE)

 

 

 

Příští jednání P KOV bude prezenční formou dne 26.7. 2021 od 9:30 hodin v hotelu Olšanka.

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M.Roháčková, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

 

Omluveni: L. Bílá, M. Matyková, A. Navrátilová

Hosté: M. Kment, I. Feninec a R. Ferenc