Zápis z jednání P KOV – videokonference 8. 3. 2021

Témata jednání:

 • 2. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových subjektů se zaměstnavatelem formou on-line, zápis o jednání. Byl představen personální plán, jak se plánují další organizační změny zatím není známo
 • aktualizace OP-2/2020/GŘ Bonusy za produkty a prodej služeb, za P KOV bez připomínek
 • zaměstnavatel vyhověl některým připomínkám PKOV ke změnám v opatření OP-3/2019/GŘ Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu variabilní mzdy, jsme jediné odbory, které daly připomínky a které se soustavně zajímají o podmínky zaměstnanců
 • PS – sobotní hodiny pro veřejnost – nadále probíhají jednání se zástupci místních samospráv s cílem zrušení či omezení sobotních hodin pro veřejnost, hodnocení ukazatelů (KP a PP) pro výplatu výkonové prémie v období omezení z důvodu epidemie
 • kolektivní vyjednávání – dne 10. 2. zaslán aktualizovaný návrh KS ze strany zaměstnavatele se lhůtou 45 dnů na reakci ze strany odborových organizací
 • stravenky u směn delších než 11 hodin, v systému musí nárok označit vedoucí
 • COVID-19 a omezení hodin pro veřejnost na pobočkách s vysokou absencí zaměstnanců, velké absence zhoršují pracovní podmínky zaměstnanců
 • testování zaměstnanců – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, zaměstnanci musí dostat jasné, srozumitelné a přehledné informace o postupu – odběrová místa jsou soustředěna zejména tam, kde je nejvyšší koncentrace zaměstnanců, testování bude zajišťováno i formou samotestů
 • ochranné pomůcky – nutnost zajištění většího počtu respirátorů na pracovištích, kde dochází k fyzicky namáhavé práci, vedoucí musí pro přidělování pomůcek zohledňovat pracovní prostředí, tj. prach, špína, ale i pot – jsou nutné časté přestávky na prodýchání, bylo projednáno na úrovni ředitelů divizí PS a Logistiky
 • testování nových stejnokrojů v jednotlivých regionech – připomínky
 • DUS – pravidelné schůzky s odbory v regionech na základě žádosti P KOV, zajištění provozu při obrovských absencích
 • SLBD – brigádníci jsou také testováni, pohybují se v prostorách ČP, nutnost minimalizovat rizika nákazy – zvýšený úklid, dezinfekce prostor
 • P KOV žádá o mimořádné odměny pro zaměstnance pracující ve velice obtížných podmínkách pandemie
 • FKSP – sociální výpomoci a bezúročné půjčky pro pošťáky, kteří byli v karanténě, nemocní COVID či museli čerpat OČR z důvodu péče o děti (uzavřené školy)
 • příplatky za ztížené pracovní prostředí
 • informace z DR ČP
 • 3. 2021 je uzávěrka 1. čísla PTN ECHO – pošlete články a aktuality z regionů
 • volby do Dozorčí rady České pošty – do středy 10. 3. 2021 proběhne hlasování on-line o formě volby zástupců zaměstnanců v DR ČP
 • odborové otázky – aktuální seznamy funkcionářů, kontroly rozvrhu práce a proplácení přesčasů zástupci odborů, členská základna, příspěvky, evidenční listy, oblast BOZP, RROS – podpora činnosti a delegování zástupců
 • poradenství pouze pro naše členy!
 • na příštím jednání bude předložen návrh rozpočtu pro rok 2021 a čerpání rozpočtu P KOV za rok 2020.

Informace zaměstnavatele

 • úhrada COVID-Nákladů státem – žádost je nadále u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • informace z Krizového štábu ČP – na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí zaměstnavatel zajistit testování zaměstnanců. Do pátku musí ČP protestovat 100 % zaměstnanců a zaslat přehled o provedených testech zdravotním pojišťovnám
 • testování se opakuje po 7 dnech, pro vstup na pracoviště se musí zaměstnanci prokazovat negativním testem
 • testování se neprovádí osobám, které prodělaly COVID-19, uplynula jim doba karantény bez příznaků onemocnění, od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní – prokazují se prokazují lékařskou zprávou. Neprovádí se těm, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo provedeného POC antigenního testu a osobám očkovaných proti COVID-19
 • zaměstnanci ČP dostanou přesné informace k testování – odběrová centra a případně obdrží samotesty
 • lze též testování POC antigenními testy praktickým i smluvním lékařem, ale i externím poskytovatelem zdravotních služeb. Zaměstnavatel zašle P KOV přehled testovacích míst a firem provádějících testování
 • evidence testování zaměstnanců v HR portálu systému SAP – identifikátorem je osobní číslo zaměstnance, soubor bude předáván příslušné zdravotní pojišťovně
 • do portálu má přístup cca 16 600 uživatelů, kteří si budou sami zadávat ve struktuře datum a místo provedení testu, výsledek testu – ti, kteří nemající přístup do HR portálu přinesou potvrzení o testu svému vedoucímu, který údaje v požadovaném formátu do systému zadá
 • je zřízena dočasně pracovní pozice COVID-EDITOR, který bude zadávat údaje do excel tabulky a zašle do HR portálu
 • při samotestování zaměstnanec podepíše čestné prohlášení o výsledku testu – všichni zaměstnanci budou poučeni

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 29. 3. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola B. Mäsiarová, M.Matyková, M. Roháčková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté