Zápis z jednání P KOV – 27. 6. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • 6. 2022 valná hromada MSDU – řešila se koncepce další činnosti MSDU OS a nemovitosti určené k prodeji
 • manifestační mítink pořádaný ČMKOS dne 5. 9. 2022 – do příštího jednání P KOV sdělit přibližné počty účastníků akce
 • Sněmovna ČR schválila mimořádný příspěvek 5 000 Kč na každé dítě rodičům, kteří pečují o dítě mladší 18 let a jejichž rodinný příjem nepřesahuje částku 1 milion Kč, nárok na dávku budou mít děti, kterým bude k 1. srpnu 2022 méně než 18 let
 • 6. 2022 – vláda schválila návrh novely energetického zákona, který umožní poskytnout odběratelům příspěvek na úsporný tarif
 • Sněmovna podpořila zrušení EET, návrh prošel 1. čtením – EET by měla skončit v prosinci t.r.
 • stoupající inflace v ČR – v květnu již 16,0 %
 • PTN ECHO – apel na včasné oznámení změny adres odběratelů časopisu PTN ECHO
 • přípravy na VII. Sjezd OS ZPTNS – další jednání komisí pro přípravu sjezdu, na základě připomínek k dokumentům došlo k jejich úpravě. Dokumenty budou rozeslány k připomínkování základním organizacím do 30.6. 2022 s termínem pro připomínky do 31. 8. 2022
 • notifikace ČNUS bohužel stále nebyla dokončena
 • Covid-náklady – z původních 779 mil. Kč to je po přepočtení nákladů za další období již cca 1 miliarda korun
 • motivační mimořádná odměna GŘ ve výši 100 mil. Kč – byla vyplacena zaměstnancům mimo rozšířených profesních skupin TOP management, Management – vyšší, Management – střední (někteří zaměstnanci ze středního managementu jsou nespokojení, že nebyli v cílové skupině, a tedy odměnu neobdrželi)
 • organizační změny v České poště – finální zpráva ÚP k 1. 7. 2022 (- 304 zaměstnanců), dále pak oznámení ÚP o hromadném propouštění v logistice na Moravě (- 68 zaměstnanců) k 1. 10. 2022, z celkového poštu 24 282 zaměstnanců České pošty. Výpovědi nadbytečným zaměstnancům musí být doručeny v proběhu července 2022
 • vážná situace pošťáků, mzdy a pracovní podmínky, dopad úsporných opatření, ekonomická situace ČP, přístup státu ke státnímu podniku – otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi.

Kolektivní vyjednávání

 • výzva předsedkyně P KOV ČP k předsedům ostatních odborových organizací v působnosti ČP připravit společný návrh KS pro zachování stávajících benefitů a pracovních podmínek. Dvě odborové organizace (NOS a SOS21) dosud nereagovaly
 1. Informace z regionů
 • na jednotlivých regionech probíhají volby do výborů základních organizací, někde dochází rovněž ke slučování ZO
 • řešení přebírání kurzů na jednokoňkách – dle předpisů má probíhat v době, kdy na poště nejsou zákazníci, nutné uzavření pobočky, přestože je regulérní otevírací doba pošty. To působí nepříznivě na klienty ČP
 • rušení neobsazených míst – celkem 580 pracovních pozic
 • agenturní zaměstnanci – stále velké problémy, obtížná spolupráce pro kmenové zaměstnance, kulturní a společenské rozdíly, ztracené zásilky a krádeže
 • informace z jednání RROS Pardubický kraj
 • region VČ – ukončena spolupráce s vězeňskou službou, aby byla zachována práce pro zaměstnance ČP
 • stížnosti zaměstnanců na nepřiznání výkonové prémie v rámci jejího vyhodnocování
 • na regionech chybí lidi, např. pro zástupy dlouhodobě nemocných, absence a nedostatek administrátorů a střídačů způsobují vyčerpanost u stávajících zaměstnanců.
 1. Informace od zaměstnavatele a diskuze

R. Ferenc – aktuální informace

 • FKSP – přehled čerpání za období 01-04/2022
 • rušení neobsazených pracovních míst k 1. 7. 2022 – zefektivnění činností, v rámci divize státní služby (- 236) a divize logistiky (- 344) dochází ke zrušení systemizovaných míst

J. Budweiserová

 • zaměstnanci dávají na některých pracovištích hromadně výpovědi z důvodu nepřijatelných podmínek a nedostatku lidí, je nutné řešit

R. Ferenc

 • produktivita nadále klesá, ubývá balíků, zásilek, není potřeba tolik lidí, práce bude do budoucna zajišťována též prostřednictvím agenturních zaměstnanců

J. Budweiserová

 • agenturní zaměstnanci – stále vnímáme velké potíže, ztráty zásilek a obtížnou spolupráci. Jak jsou ve smlouvě s agenturami ošetřeny případné ztráty předmětů na pracovištích (kdo je hradí), případy, kdy agenturní zaměstnanec se nedostaví do práce apod. Je potřeba posílit kontrolní mechanismy

 

 

R. Ferenc

 • ve smlouvě je přímo uvedeno, kdo hradí případné vzniklé škody České poště. Hradí je agentura, která zaměstnance na pracoviště České pošty vyslala. V současné době poskytuje zaměstnance více agentur, probíhá výběrové řízení

J. Budweiserová

 • organizační změny – je nutné dodržovat přiměřené termíny při předávání podkladů pro projednávání v rámci těchto změn zástupcům odborů, 3 kalendářní dny jsou opravdu nedostatečné. Rovněž je nutné, aby všechna rozhodnutí související s organizačními změnami byla dostupná. Často uvedené rozhodnutí o organizační změně není na Intranetu dostupné, a tak se jen těžko může organizační změna řádně projednat

R. Ferenc

 • souhlas, zkontrolujeme přístupnost těchto dokumentů
 • připravují se formuláře s elektronickým podpisem a textovým polem pro vyjádření odborů

J. Budweiserová

 • je nutné provádět revizi všech vnitřních předpisů tak, aby byly v souladu se změnami, které probíhají. Dosud například nejsou upraveny předpisy v souladu se změnami k 1. 5. 2022, které nastaly v DSPS
 • problém s předáváním uzávěrů – má dle předpisů probíhat v době, kdy na poště nejsou zákazníci, což je často nemožné, zejména na jednokoňkách
 • návrh P KOV

Vzhledem k tomu, že stále není možno zahájit jednání o mzdách roku 2022 kvůli nedokončené notifikaci nákladů US, žádáme zaměstnavatele, aby vyplácel zaměstnancům výkonovou prémii v plné výši. Přísné vyhodnocování ukazatelů při soustavném navyšování plánu bere pošťákům šanci dosáhnout na celou výkonovou prémii. Drtivá inflace už tak snížila jejich kupní sílu a je třeba v tuto chvíli zastavit mechanismy, které připravují zaměstnance při nízkých příjmech o finance.

Š. Grochal

 • FKSP – příspěvek pro důchodce ve výši 450 Kč je i v tomto roce zachován?
 • RZ ČP – bude již od 1. 7. možnost využívat zaměstnanci ČP?

J. Budweiserová

 1. bylo by vhodné zpracovat přehled obsazenosti všech RZ ČP a dát na intranetu zaměstnancům k dispozici, aby byly využity všechny kapacity

R. Ferenc

 1. ano, nadále částka 450 Kč pro bývalé zaměstnance platí
 2. RZ Moravec je už prázdný, zaměstnanci budou moci využívat pro rekreaci
 3. přehled vytíženosti RZ – nemáme zatím pro tuto činnost personální kapacitu

 

 

 1. Různé
 • J. Budweiserová odešle jménem P KOV otevřený dopis ministru vnitra V. Rakušanovi, v kterém požadujeme řešení stávající situace České pošty
 • úkol pro předsedy KOV – zaslat předsedkyni P KOV změny v kontaktech k 1. 7. 2022 ve svých výborech – předání zaměstnavateli.

 

 

Příští jednání P KOV je 25. 7. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, L. Bílá, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, P. Tůmová, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, Z. Svrčinová, V. Vardžáková

Hosté: Rafael Ferenc