Zápis z jednání P KOV – 27. 2. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • Veřejné finance – vláda připravuje snížení valorizací důchodů, navíc bez sociálního dialogu připravuje zvyšování věku odchodu do důchodu na 68 let. Změny v daňovém systému, zvýšení či sloučení některých položek v DPH (sloučení 10 % a 15 % = jednotná sazba 13 %) a další asociální kroky jako zrušení školkovného či znovuzavedení karenční doby
 • Ceny potravin – extrémní nárůst – ministr zemědělství Nekula pouze kritizuje některá navýšení cen potravin a žádá o podněty na nekalé chování obchodních řetězců, výrobců potravin nebo zemědělců
 • Informace z jednání Rady ČMKOS – vymezila se proti zrušení postupu vlády včetně změny daní, např. zrušení některých daňových zvýhodnění (školkovné, uplatnění daňové slevy na nepracujícího manžela či manželku)
 • Strategie České pošty – transformace ČP – krizová situace, jednají o ní předsedové koaličních stran, čeká se na kroky vlády. Tedy jde především o politické rozhodnutí, s vnímáním ekonomické situace podniku
 • Petice za zachování veřejné poštovní služby – předána ministrovi vnitra V. Rakušanovi, za účasti zástupců odborů a předsedy dozorčí rady ČP. Pan ministr byl opětovně seznámen se situací České pošty, nutností nastavit férový systém pro poskytování základních poštovních služeb. Dopady špatně legislativou nastavených podmínek mají dopady na zaměstnance, jejich mzdové a pracovní podmínky, ale také na kvalitní služby pro občany. Jeho reakcí byl příslib urychlené politické debaty o poštovních službách a následné kroky v rámci příslušné legislativy
 • Předsedkyně P KOV v PS ČR a jednala s členem petičního výboru Ing. T. Müllerem zpravodajem k Petici za zachování veřejných poštovních služeb
 • Schůze Petičního výboru měla být 28. 2. 2023. Vzhledem k tomu, že se tento den bude hlasovat o důchodové reformě, termín se přesouvá, a není tak jistý termín Veřejného slyšení dne 14. 3. 2023 v PS ČR
 • 2. 2023 se uskutečnilo jednání o mzdách a o FKSP pro rok 2023. Výsledkem jednání o mzdách je 5 % navýšení tarifních mezd a zvýšení hodnoty stravenky na 100 Kč, beze změny úhrady zaměstnance (nadále hradí 20 Kč). Je důležité zaměstnancům připomínat, že skutečný příjem ze stravenky je 80 Kč, protože jejich podíl úhrady se nezměnil
 • P KOV obdržel od zaměstnavatele přehled o profesních skupinách a typových pozicích, včetně rozpětí příslušející tarifní mzdy, minimum a maximum v rámci tohoto rozpětí by se mělo navýšit!
 • Jednání o FKSP pro rok 2023 stále není ukončeno – jednání o Zásadách FKSP stále probíhá na straně všech odborových subjektů, bohužel připomínky k zásadám stále neposlali zástupci NOS, SOS 21 a OHZ. Dohoda na straně odborů a následně dohoda se zaměstnavatelem je podmínkou pro poskytování příspěvků. Za P KOV platí, že je třeba jednání co nejvíce urychlit, registrujeme hodně požadavků na rekreace zaměstnanců, a především je důležité umožnit rodičům čerpání příspěvků na dětské tábory
 • Organizační změny – rušení pracovních pozic především v logistice k 1. 2., k 1. 3., k 1. 5. 2023, další organizační změna bude k 1. 6. 2023
 • Ve spojitosti s organizačními změnami v České poště – P KOV doporučuje projednat vždy v neshodě s požadavkem na normování spotřeby práce, aby bylo možné stanovit potřebné personální kapacity před provedením organizační změny (Do poznámky vložit: Nesouhlas, trváme na normování spotřeby práce ke stanovení personálních kapacit)
 • Další personální změny se chystají k 1. 8. 2023. Při změnách je důležité přihlížet k velikosti doručovacích okrsků pro pěší doručovatele a pro motorizované a balíkové doručovatele k počtu najetých kilometrů
 • Po změně legislativy lze očekávat slučování pošt ve větších městech, dle současného nařízení vlády musí ČP provozovat 3 200 poboček v ČR, tedy po dobu jeho platnosti Česká pošta redukci poštovních poboček udělat nesmí
 • Informace o slevách na dovolenou pro členy OS ZPTNS u CA Invia a CK Croatia, též CK Čedok (pouze pro zaměstnance České pošty).

 

 1. Informace z regionů
 • Projednávání FKSP v regionech – zaměstnanci naléhají na urychlení vyjednávání se zaměstnavatelem, otázka příspěvků na dětskou rekreaci pro včasné zajištění táborů
 • K navýšení mezd pro rok 2023 – zaměstnanci považují navýšení mezd za nedostatečné
 • Nedostatek zaměstnanců – v důsledku organizačních změn k 1. 3., 1. 4. 1.5. a 1. 6. 2023 je situace v regionech kritická. Nejsou a všude chybí střídači, proto je nutné vytvořit správný „koeficient“ při jednání o zvýšení jejich počtu
 • Doručovatel ostatních služeb – nyní je zařazen do 4. třídy, bylo by vhodné prověřit náplň práce a zařadit tuto činnost do 5. třídy
 • Plán přímého a konzultačního prodeje – tlak na zaměstnance vykonávat aktivity v přímém i konzultačním prodeji, při nedostatku přepážkových zaměstnanců je to opravdu nesnadné, dlouho čekající zákazníky je velmi těžké obchodně oslovit
 • V oblasti přímého prodeje je negativně hodnoceno, že atraktivní zboží pro klienty je nedostupné (není ho možné objednat, protože není na skladě) a na druhou stranu jsou na poštách „ležáky“, o které zákazníci nemají zájem, tato situace je určitě ke škodě České pošty, jistě by se zvýšil prodej
 • Na SPÚ se používají místo klecí dřevěné bedny – z pohledu bezpečnosti práce je tento způsob velice nevhodný, zaměstnanci si při práci musí do beden naklánět a doslova si odírají břicho, velice obtížná manipulace s těžkými břemeny, naprosto nevhodné zejména pro ženy.

 

 1. Informace od zaměstnavatele

Zástupci zaměstnavatele se z jednání omluvili, ale sdělili některé odpovědi na podněty z minulého jednání prostřednictvím předsedkyně P KOV

 • výklad (stanovisko) zaměstnavatele k problematice cestovních náhrad a posuzování nároku stravného na pracovní cestě (předsedkyně P KOV rozešle)
 • elektrokola – jejich využití a přehled rozdělení elektrokol mezi doručovatele zašleme. P KOV připomíná, že každý uživatel elektrokola musí být vybaven ochrannými prostředky (výstražná vesta, helma)
 • uvolňováním zástupců odborů na jednání – pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, neměl by být problém
 • činnost a působnost škodní komise a způsob projednávání se zaměstnanci – vždy musí probíhat v souladu se ZP a s vnitřními předpisy podniku
 • jednání o FKSP pro rok 2023 není ukončeno, dokud nedojde k dohodě mezi odborovými subjekty. Dary při pracovním a životním výročí zaměstnance budou vyplaceny i zpětně v rámci kalendářního roku
 • příspěvky na rekreaci z FKSP jsou poskytovány a kontrolovány na základě rodného čísla zaměstnance, aby se předešlo čerpání v případech více pracovních poměrů zaměstnance u ČP
 • vyčíslení zaměstnaneckých benefitů za rok 2022 (cca 30 000 Kč/zaměstnanec/rok, a navíc 5 dní dovolené nad rámec ZP, což je čtvrtina měsíční mzdy)
 • Logistika a normování práce – dopis zaslaný předsedkyní P KOV na generálního ředitele ČP. V průběhu měsíce května 2023 se v logistice uskuteční normování práce
 • úkolování zaměstnanců vedoucími na soukromých telefonních číslech i mimo pracovní dobu – odporuje vnitřním předpisům zaměstnavatele.

 

 1. Různé
 • Výjezdní zasedání P KOV České pošty – termín a místo konání dohodneme příště
 • Na příštím jednání bude projednáváno čerpání rozpočtu P KOV České pošty za rok 2022 a návrh rozpočtu P KOV České pošty pro rok 2023.

 

Příští jednání P KOV je 27. 3. 2023 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, P. Koudelka, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, Jana Koukolová

Omluveni: L. Bílá, I. Homola, R. Stehlíková