Zápis z jednání P KOV – 26. a 27. 4. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky a informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Prohlídka DSPU Malešice a diskuse s Martinem Kmentem ve večerních hodinách
 4. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Odborové otázky a informace z regionů

Aktuality

 • informace z jednání Rady ČMKOS-příprava VIII. Sjezdu ČMKOS, rozpočtová sféra, závažné krize pro ČR (kovid-19, ceny elektrické energie, ceny plynu, ceny PHM, válečný konflikt na Ukrajině)
 • stoupající inflace – výrazně vyšší než v EU, vyšplhala se v březnu na 12,7 %
 • přípravy na VII. Sjezd OS ZPTNS – proběhly komise, řešily se připomínky k některým návrhům dokumentů
 • organizační změna k 1. 5. 2022 – organizační struktura DSPS, kdy z původních 469 zaměstnanců se ukončuje PP s 318 zaměstnanci, otázkou nadále zůstává, jak budou některé činnosti v ČP fungovat, stále je málo informací o změně systému a uzpůsobení organizace práce
 • setkání výborů ZO s vedením ČP dne 5. 4. 2022 – aktuální situace ČP, připravovaná transformace, záměry
 • outsourcing dopravy nad 3,5 t – průběh informovanosti zaměstnancům, se kterými bude ukončen PP z organizačních důvodů s ČP s odstupným, zároveň jim bude nabídnuta pracovní smlouva od dodavatelů této činnosti, tj. CS Cargo a Astra Trans, kolik zaměstnanců přejde k těmto firmám a kdo zůstane „prozatím“ u České pošty
 • informace o ČEZ přepážkách České pošty – celkem 46 přepážek
 • měsíční vyhodnocení úrazovosti za měsíce únor a březen 2022 – v únoru došlo k celkem 53 úrazům, v březnu bylo evidováno 63 úrazů, v kumulaci leden až březen již celkem 171 pracovních úrazů, nejvíce v kategorii doručovatelů
 • mimořádná odměna Gř pro zaměstnance při plném pracovním úvazku ve výši 3 100 Kč, splatná se mzdou za květen 2022 – P KOV preferuje tuto odměnu jako součást mzdy, zaměstnanci si ale mohou požádat mimořádnou odměnu převést na svůj účet u penzijního připojištění. V tomto případě by se částka navýšila na 4 165 Kč
 • Katalog hlavních pracovní činností TP – změny v systému TP od 1.5. 2022. Aktualizace popisu základních pracovních činností TP 121966 Manažer interní sítě, zrušení TP 121967 Manažer interní sítě, TP 423020 Pracovník vnitřní služby
 • „technická revize“ OP „Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu variabilní mzdy zaměstnanců s tarifní mzdou“- v přílohách došlo ke změnám názvu OJ Pobočková síť na Interní síť SPS, Aktualizace názvů organizačních jednotek dle platné organizační struktury k 1. 5. 2022
 • DSPU Mošnov – nové třídící centrum, kam budou směřovat zásilky zejména z Asie. DSPU má napojení na leteckou, železniční i automobilovou dopravu. Řešily se dopady na logistická centra v Ostravě a v Olomouci, nyní i se jedná o zajištění dopravy pro zaměstnance, ale i pobídky pro přechod zaměstnanců
 • normování spotřeby práce, zvětšování doručovacích okrsků, zátěže z důvodu dlouhodobých absencí. Velké absence na pracovištích = zvýšená intenzita práce, nutnost evidence pracovní doby, výkazy práce a práce přesčas
 • odměny za zástupy – odkaz na neplatnou směrnici
 • hospodaření České pošty – firma je nadále ve ztrátě, nedokončená notifikace ČNUS, nadále provozní úvěry
 • prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích České pošty jsou průběžně zahajovány
 • výhody pro členy OS ZPTNS, tj. T-MOBILE BENEFIT, slevy u CA INVIA – členové již začínají využívat

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • dopis předsedkyně P KOV ČP pro ministra vnitra V. Rakušana se žádostí o vyplacení kompenzací škod vzniklých v období epidemie COVID-19 pro ČP – bohužel díky válečnému konfliktu je žádost zatím bez odezvy
 • P KOV pokládá za nutné urychleně zahájit jednání se zaměstnavatelem o navýšení mezd, neboť mzdy zaměstnanců jsou nízké, neodpovídající ve srovnání s obdobnými profesními činnostmi a ve srovnání s průměrnou mzdou v NH zaostávají již o 8 000 Kč. Zaměstnavatel podmiňuje zvýšení mezd dokončenou notifikací nákladů univerzální služby Evropskou komisí a s ohledem na cash flow
 • P KOV zdůrazňuje nutnost zvýšení mezd pro zaměstnance ČP v tomto složitém období z důvodů neúměrně se zvyšujících životních nákladů, rostoucích cen zboží, služeb, rychle rostoucí inflace
 • P KOV se podařilo v tuto chvíli se zaměstnavatelem dohodnout pro zaměstnance ČP alespoň mimořádnou odměnu Gř, která snad pokryje nejnutnější výdaje pošťákům.

 

 1. Informace zaměstnavatele

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku

 • mimořádná odměna Gř ve výši 100 mil. Kč – na každého zaměstnance tak připadne na základě jednání s P KOV 3 100 Kč. Zaměstnanec má možnost zvolit si buď převedení odměny do květnové mzdy (s výplatou v červnu 2022) nebo si může požádat o zaslání mimořádné odměny na svůj účet u penzijního fondu. V tomto případě by se částka navýšila na 4 165 Kč
 • ekonomická situace České pošty a výhled hospodařského výsledku podniku na nejbližší období – bohužel nadále je firma ve ztrátě, pokračující pokles výnosů, dopady krize a inflace a proto nastávají úsporná opatření v personální oblasti
 • k otázce navyšování mezd zaměstnancům v roce 2022, za předpokladu úhrady platby od státu za universální služby (očekává se ve 2. pololetí 2022) – prvotně se musí uhradit závazky ČP a s ohledem na potřeby cash flow je otázkou, co zbude, použije se do mezd zaměstnanců
 • přetrvávající pokles výnosů znamená nutnost úspor v oblasti personálních nákladů, postupné rušení systemizovaných pracovních míst, plánování pouze na nezbytné počty lidí k výkonu práce na základě potřeby jednotlivých organizačních jednotek
 • systém odměňování zaměstnanců, plánování potřeby pracovních kapacit pro rok 2023
 • globální čísla ukazují, že je na mnohých pracovištích určitá „přezaměstnanost“ – útvar průmyslového inženýrství musí prověřit pracoviště, která jsou předimenzovaná lidmi a kde naopak zaměstnanci chybí
 • organizační změny k7.2022 – v souvislosti s nákupem služeb dopravy nad 3,5 t
 • žádné další organizační změny se zatím neplánují, bude se pracovat s přirozenou fluktuací (nikoliv zaměstnanců, ale pracovních míst)
 • 5. 2022 – společná schůzka zaměstnavatele a odborů, všechny informace týkající se organizačních změn budou odborům zodpovězeny, zašlete otázky.

 

 

 

 1. Prohlídka DSPU Malešice a diskuse s Martinem Kmentem ve večerních hodinách
 • seznámení ….
 • vzniká naprosto nový byznys,

 

 1. Různé
 • Připravované semináře pořádané OS ZPTNS:

Seminář hospodářů, Beroun – ve dnech 26. 5. a 27. 5. 2022

Seminář BOZP, Beroun – ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2022

 

Příští jednání P KOV je 30. 5. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, V. Beneš, B. Mäsiarová, M. Roháčková, V. Vardžáková,

 

Hosté: M. Kment, I. Feninec, R. Ferenc