Zápis z jednání P KOV – 25. 3. 2024

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Mimořádný Sněm ČMKOS dne 25. 3. 2024, kde proběhne volba předsedy a místopředsedy ČMKOS. Kandidáti Josef Středula na místo předsedy a 2 kandidáti na místo místopředsedy, Jiří Vaňásek a Jan Křemen. Odborové svazy měly možnost do 21. března 2024 nominovat své kandidáty na pozice předsedy ČMKOS a místopředsedy ČMKOS. Předsedou ČMKOS byl zvolen Josef Středula a místopředsedou Jiří Vaňásek.
 • Petice ČMKOS proti propouštění bez udání důvodů. Apel na všechny základní organizace odborového svazu. Lze ji podepsat i elektronicky, termín odevzdání podepsaných archů na ČMKOS je do 14. 4. 2024 poštou, osobně lze doručit do 16. 4. 2024. Dalším krokem ČMKOS bude manifestační mítink. Termín a místo konání by se mělo projednávat na další Radě ČMKOS.
 • Ve středu na jednání vlády bylo oznámeno zrušení zaručených mezd v jednotlivých tarifních stupních pro podnikatelskou sféru. Zaručené úrovně mzdy se budou týkat pouze platové sféry.
 • Nezaměstnanost v únoru 2024 byla 4 %. Na trhu práce je nízký počet neobsazených míst. Většinou se jedná o neodbornou manuální práci, za nízkou mzdu, s požadavkem základního vzdělání. Vývoj podpory v nezaměstnanosti, v roce 2024 je průměrná podpora ve výši 10 823,- Kč.
 • Snížení míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku (vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku). Únor 2024: 2,0 %
 • Čerpání FKSP bylo vydáno ve vnitřním předpise České pošty.
 • Česká pošta má 20 323 zaměstnanců k 29. 2. 2024.
 • Změny vedení České pošty: novým ředitelem úseku ICT a eGovernment byl jmenován Martin Götz, Martina Ivanová byla jmenována ředitelkou Divize státní poštovní služby.
 • Kolektivní vyjednávání – příprava kolektivní smlouvy, návrh bude zaslán k připomínkování.
 • Organizační změna k 1. 7. 2024 – bude centralizace ručního třídění zásilek z Ústí nad Labem, Českých Budějovic a Pardubic do Prahy. V Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a v Pardubicích se v této souvislosti ruší celkem 77 pracovních míst a v Praze se oproti tomu zřizuje 32 pracovních míst. Ke stejnému datu jsou rušena 2 PM účetních v úseku finance, a to v návaznosti na dosažený stav digitalizace procesů.
 • Naše výhrady k procesu projednávání organizačních změn se sociálními partnery, dodržování přiměřeného termínu, vysvětlení zněny organizace práce, proces nesmí být pouze formální.
 • Výkonová mzda – nevyplacené částky za konzultační prodej, znovu projednáme doplácení peněz po splnění plánu.
 1. Informace z regionů
 • Pokles objemu listovních zásilek.
 • Dotaz na rozdělování a přidělování stejnokrojů pro listovní doručovatele. Stejnokroji byla vybaven pouze některá depa, ostatní stále čekají. Stejnokroje jsou od poloviny ledna ve skladech, ale nevydávají se.
 • Žádáme o přehodnocení zařazení zaměstnanců v typových pozicích technik junior a technik senior s ohledem na stejnou práci, kterou vykonávají. Bylo by vhodné sjednotit pracovní pozici, po celé republice je pro tyto typové pozice stejná náplň práce. Technik junior je podstatně hůře placený a zařazení zaměstnanců bylo při poslední organizační změně v IT provedeno administrativně.
 1. Informace zaměstnavatele

Silvie Mandlová, Rafael Ferenc

 • Organizační změny-hromadné propouštění hlavní část se týká listovního třídění z důvodu centralizace s ohledem na pokles objemu listovních zásilek. V regionech Ústí nad Labem, Pardubice a České Budějovice se ruší listovní třídění a přesune se do Prahy, kde se zřizují nová pracovní místa, jejichž obsazení nebude jednoduché.
 • Propouštěným zaměstnancům by měla být nabídnuta volná pracovní místa napříč divizemi v rámci možností.
 • V ÚLZ se připravují změny, jednotlivé části nyní řídí – ÚLZ Balíkovna Olga Pívalová, ÚLZ centrálně řízené útvary Václav Hejkal, ÚZL pobočková síť Jitka Dubová a ÚLZ kontaktní síť Jana Žížalová.
 • Od 1. 7 2024 – stravenkový paušál s tím souvisí ukončování stravenkových karet. Platnost karet zůstává nejspíše do konce roku. Stravenkový paušál za červenec bude zaměstnancům vyplacen v srpnu se mzdou za červenec. Na konci června proběhne vyúčtování stravenek. Nově nastupující zaměstnanci v období do platnosti stravenkového paušálu budou dostávat papírové stravenky.

 

Představení divize kontaktní síť od 1. 4 2024 (Silvie Mandlová):

 • První setkání s vedoucími doručovacích a kontaktních center proběhlo 7. 3. 2024 poté kdy se domluvilo, jak bude vypadat rozdělení vedoucích Dep, které v současné době jsou. Polovina bude součástí Balíkovny, druhá polovina bude součástí Kontaktní sítě (DKS).
 • Struktura DKS bude rozdělena do 7 regionů (PHA, SČ, ZČ, JČ, VČ, SM, JM). Toto rozdělení navazuje na rozdělení regionů Balíkovny. Rozložení regionů do 31 doručovacích a kontaktních center.
 • Hybridní okrsky nejsou zakázané, ale nejsou žádoucí z důvodu neměřitelnosti a srovnávání. Bude se ale řešit optimální využití sítě a nastavení procesů v rámci celé republiky.
 • Software METIS (generuje doručovací okrsky) – 55 pilotních provozoven – cílem je maximální využití stávajících personálních kapacit. Jsou nutné konzultace pro uzpůsobení software pro potřeby České pošty.
 • V roce 2023 neklesla hmota tak jak se očekávalo v souvislosti se zavedením zákona DEPO, ale letos už se projevuje větší pokles listových zásilek.
 • Strategie je vytvořit novou DKS a fungující síť doručovacích a kontaktních center a zajistit spolupráci v oblasti logistiky s Balíkovnou.
 • Nutné je efektivně komunikovat a připravit týmy na nadcházející změny. Probíhá výběrové řízení na 7 regionálních manažerů kontaktní sítě.
 • V budoucnu chceme nabídnout státu i komerčním subjektům rozsáhlou infrastrukturu terénních specialistů vybavených odpovídajícími dovednostmi a technikou. Část doručovatelů dostane příležitost stát se specialisty kontaktní sítě. Připravovaná typová pozice předpokládá středoškolské vzdělání, nutnost absolvování nezbytných školení. Specialisty budeme hledat především v řadách listovních doručovatelů.

P KOV

 • První stravenkový paušál bude zaměstnancům vyplacen až v srpnu s výplatou za měsíc červenec. Navíc ve výplatě za červen bude vyúčtování stravenek a u některých zaměstnanců se může jednat o doplatky přesahující 1 000 Kč. Žádáme o možnost rozdělení vysokých doplatků při vyúčtování stravenek do dvou případně více splátek. Znovu navrhujeme mimořádnou odměnou pro zaměstnance s ohledem na nízké mzdy. Dalším důvodem je, že ve výplatě 12. července nebude vyplacen žádný příspěvek na stravování, naopak proběhne vyúčtování stravenek.
 • Požádali jsme o textaci pro fakturaci nákladů činnosti odborových organizací z FKSP.

 

 1. Různé
 • 4. 2024 se koná Aktiv v hotelu Olšanka, návratky s přihláškou prosíme zaslat do 2. 4. 2024

 

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 29. dubna 2024 formou on-line.

 

Zapsala: J. Koukolová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková,I. Homola, P. Koudelka, M. Matonohová, M. Matyková, M. Mäsiarová, A. Navrátilová, R. Stehlíková, Z. Svrčinová,

P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá

Hosté: Silvie Mandlová, Rafael Ferenc