Zápis z jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací – 25. 10. 2023

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde