Sobotní hodiny pro veřejnost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na dnešním jednání P KOV jsme se zabývali sobotními hodinami pro veřejnost, které budou od 1. 3. 2021 oproti očekávání na 392 poštovních pobočkách. To bude mít vážné dopady do organizace práce, rozvrhů pracovní doby vzhledem ke sníženému počtu zaměstnanců v důsledku organizační změny k 1. 3. 2021. Zajistit provoz je takřka nemožný úkol při stávajících personálních kapacitách. Velmi se obáváme extrémní zátěže, kdy zaměstnanci budou pracovat 6 dnů v týdnu.

Ing. Miroslav Štěpán, ředitel PS, dostal zásadní připomínky a mnoho dotazů k organizaci práce. Naléhavě žádáme, aby zaměstnanci měli rozvržené směny tak, aby bylo možné sladit pracovní a rodinný život. S tím souvisí rozsah sobotních hodin pro veřejnost. Upozornili jsme na nedostatek střídačů při absencích a časté práce vedoucích na přepážkách na úkor jejich činností, bezpečnost práce, nutnost sladění procesů mezi PS a DÚS a zahrnutí do rozvrhu práce, aby probíhaly v rámci pracovní doby zaměstnanců. Pracovní doba pokladníků ve vazbě vydávání peněz na důchody a vyúčtování je dalším problémem. Řešili jsme práci přesčas, možnosti zaměstnanců v rámci dojíždění na vzdálené pobočky v souvislosti s dopravní obslužností, plány prodeje v době pandemie.

M. Štěpán nás ujistil, že záměrem zaměstnavatele je i nadále omezit sobotní provoz, ředitelé regionů budou s místní samosprávou řešit jeho rozsah, cílem je sobotní provoz zcela zrušit či ho poskytovat v rozsahu stejném jako před 1. 10. 2020. Zajištění provozu poboček má být ve stávající personální kapacitě, včetně mzdových prostředků. Zároveň uvedl, že proces sjednocení procesů v PS ještě probíhá a případný nedostatek zaměstnanců se bude řešit. Při organizaci práce trvá na tom, aby zaměstnanci měli naplánovány maximálně dvě sobotní směny v měsíci s ohledem na jejich osobní život. Při přípravě rozvrhu směn bude využívána statistika zájmu zákazníků v průběhu dne a podle toho má být nastaven provoz jednotlivých přepážek. V sobotu nemusí být otevřen PostShop a o provozu Specializovaných přepážek se jedná.

 

Vzhledem k současným podmínkám považujeme za extrémně složité zorganizovat práci tak, aby byla splněna všechna zadání. Budeme dále jednat s vedením a jsme k dispozici pro řešení konkrétních problémů v jednotlivých regionech.

 

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

předsedkyně P KOV České pošty, s. p.

předsedkyně OS ZPTNS

 

Dotazy a připomínky, které jsme vznesli

 • Už v tuto chvíli je obtížné zajistit provoz tak, aby byly otevřené „všechny“ přepážky, unisono zaznívá, že není dostatek střídačů
 • Rozvržení směn pro zajištění sobot v současném personálním obsazení znamená v podstatě 6denní pracovní týden, minimálně 3 soboty v měsíci. Při počtu stávajících zaměstnanců zbyli na sobotu v mnoha případech 3 zaměstnanci. To znamená, že budou chodit ve dvou na minimálně 3 soboty za měsíc. 5hodinová směna v sobotu v jednom člověku je z hlediska bezpečnosti nepřípustná. Při rozložení přepážek v týdnu nelze tak úplně odebrat potřebné hodiny na sobotu – opravdu jen těžko se sladí pracovní a rodinný život
 • Přesčasy jsou už nyní doporučeny řešit náhradním volnem, což je při těsné personální kapacitě dost nereálné, mezi zaměstnanci a i vedoucími je často zmiňováno, že za práci v sobotu nebudou mít příplatky a že se nesmí platit přesčasy
 • Zajištění sobotního provozu pracovníky ze satelitů je problematické především z hlediska dopravní obslužnosti
 • Není zatím v povědomí možnost jednání s místní samosprávou o kratší době pro veřejnost, jednání na úrovni VOP a místní samospráva, sjednocená otvírací doba 8–12 hodin, když dříve byla kratší, např. 8–10 h
 • Bude povoleno omezit provoz přepážek? Bude to dost problematické, kombinace přepážek Balíkovna, Specka a Univerzální přepážka, také Czech Point, kdy musí být otevřena další přepážka (už teď je občas využíváno „mimo provoz“ u Czech Pointu z důvodu absencí)
 • Problematika výkonu práce o přestávkách na oddech a jídlo, kurzy, vyúčtování, pořizují se balíky a doporučené zásilky do skladů, aby se po otevření mohly vydávat apod. – to je na mnoha poštách realita. Když se tato práce nevykazuje, není správný obraz o spotřebě práce, to se týká též „dobrovolného“ nevykazování práce přesčas
 • Z důvodu absencí a nedostatku střídačů vedoucí již teď pracují u přepážek, případně za vnitřní službu, aby zajistili provoz. Vedoucí, které mají mnoho povinností z titulu své funkce, které pak často vykonávají mimo svou pracovní dobu
 • Noviny – ranní kurzy během dopoledne (9,30 h) vozí i noviny, než se zpracuje remitenda a dodací list + uložení balíkových a odnosných listovních zásilek, dostává se tisk na prodej až kolem jedenácté. To je pozdě. Od září, kdy byl zaveden šoupací model prodej novin klesá, ale plán zůstává
 • Nyní je omezen prodej zboží, prodávají se jen školní potřeby, obalový materiál apod, co bude s plánem?
 • Pracovní doba v pokladně ve vazbě na dodejnu. Velké dodejny potřebují dostávat peníze na důchody ráno nejpozději v 07.30 hodin, problém každý den, největší pondělí a středa, kdy je od 10.00 hodin. Nastavuje se v pokladně také jedna směna, aby se neplatila dělená a ostatní se střídají a po odchodu pokladní musí pokladnu dodělat.