Návrat do práce pro mateřské a rodičovské dovolené

Mateřská a rodičovská dovolená je posuzována jako důležitá osobní překážka v práci, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Je otázkou zdali lze toto „volno z práce“ posuzovat jako dovolenou. To ponechám na laskavých čtenářkách a čtenářích, kteří tímto obdobím prošli a mají na tuto dobu jistě nezapomenutelné vzpomínky.

 

Co na to zákoník práce?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů a  porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovská dovolená slouží k zabezpečení péče o dítě a zaměstnavatel je povinen ji na žádost zaměstnankyně nebo zaměstnance poskytnout.

S ohledem na fakt, že nepřítomnost zaměstnance v práci při čerpání mateřské a rodičovské dovolené může být v souhrnu 3 roky, znamená tato skutečnost pro zaměstnavatele určitá organizační opatření. Doporučuji pečlivě zvážit, jakým způsobem resp. v jakém rozsahu zaměstnanec využije svého práva čerpat rodičovskou dovolenou. Svou žádostí je zaměstnanec vázán.

 

Příklad:  Požádá-li zaměstnankyně o rodičovskou dovolenou do věku 3 let dítěte, zaměstnavatel není povinen jí umožnit návrat do práce před uplynutím třech let věku dítěte. Dřívější návrat do práce je možný, ale na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pokud se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou vrátí do práce a nebude čerpat rodičovskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen ji zařadit na stejnou práci a stejné pracoviště. Pouze v případě, že by na straně zaměstnavatele byly dány objektivní důvody např. zrušení pracoviště, odpadnutí původní práce, zařádí zaměstnavatel zaměstnankyni nebo zaměstnance podle pracovní smlouvy, tzn., podle sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce.

Při návratu do práce po skončení rodičovské dovolené zaměstnavatel zařadí zaměstnankyni nebo zaměstnance k výkonu jakékoliv práce, kterou lze podřadit pod sjednaný druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a na jakékoliv pracoviště, které bude spadat pod sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě.