Jednání se zaměstnavatelem

Videokonference 24. 2. 2021

Témata:

Předběžný hospodářský výsledek roku 2020 a plán 2021

 • Ztráta roku 2020 je 1,385 miliardy Kč – pokles výnosů z klasických poštovních služeb (digitalizace, elektronizace, datové schránky, internetové bankovnictví), balíkové zásilky tyto ztráty nemohou kompenzovat, další náklady v souvislosti s epidemií, nevyplacené úhrady nákladů univerzální služby od roku 2018, chybí cash flow – ČP si musela zřídit provozní úvěry
 • Náklady – Covid ve výši 750 milionů posuzuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (důležité pro zaměstnance – část prostředků by měla být vyplacena zaměstnanců dle dohody se zaměstnavatelem a ministrem vnitra)
 • Nutné úspory, redukce fixních nákladů, racionalizační opatření, organizační změny, podnik snižuje náklady ve všech oblastech a nejvíce v osobních nákladech, které činí 70 % (např. u rakouské pošty je to 50 %)
 • Plán roku 2021 je takový, aby podnik už nebyl ve ztrátě, je plánován zisk ve výši 89,5 milionů korun

Personální výsledky, průměrná mzda, nemocnost, práce přesčas a v nadúvazku

 • Průměrná mzda roku 2020 je 28 145 Kč, je nižší, než bylo očekávání. Ovlivnily to extrémní absence (nemoc, karanténa a OČR), které se zvýšily o 30 %, náhrady mzdy se nezapočítávají do průměrné mzdy, a tak je nižší
 • Průměrné měsíční benefity byly 1448 Kč měsíčně (stravenky, připojištění, příspěvky FKSP)
 • Vyplaceny mimořádné odměny za extrémní zátěž v nouzovém stavu i v předvánočním a vánočním provozu
 • Vývoj zaměstnanosti – prosinec 2020 bylo na ČP 27 446 přepočtených zaměstnanců na plný úvazek – organizační opatření projekt D+2 a šoupací model v pobočkové síti, bylo též využíváno řízené fluktuace, kdy nebyla obsazována uvolněná pracovní místa
 • Fluktuace se snížila o 2 % ve srovnání s předešlým rokem na 21 %, z toho je 11 % nežádoucí fluktuace

Personální plán 2021

 • Plánovaná personální systemizace je 26 439 zaměstnanců, což je – 2064 FTE (organizační změna k 1. 3., dokončení projektu D+2 a další optimalizace v rámci zefektivnění logistiky, prodloužení týdenní pracovní doby)
 • Veškerá opatření budou řádně projednána s odbory

 

Informace z logistiky, stávající situace a opatření, připravované změny v oblasti technologií, zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance

Konstatování situace listopad 2020

 • Nebyly dobře nastavené procesy, chyběla disciplína, u projektů nebyla dobře stanovena marže, špatná spolupráce s obchodem
 • Nedostatečné a zastaralé technické vybavení pracovišť i zaměstnanců, špatné pracovní prostředí, špatný stav budov, bezpečnost práce – podinvestovanost
 • nefunkční systémy v dopravě
 • nastavení kapacit – jiná organizace práce
 • nízká produktivita práce, IT procesy a předávání či přenosy dat, špatná komunikace s jinými útvary – prostoje

Radikální změny

 • pravidelné sledování provozu, sdílení informací
 • systém investic, revize obchodních smluv, monitoring IT systémů, společné využívání zdrojů
 • změna struktury, regionální řízení malé i velké logistiky
 • optimalizace sítě, zlepšení procesů v oblasti HR (výkazy, plánování směn), nové technické prostředky pro ulehčení práce, disciplína ve všech oblastech a hlavně KVALITA
 • TOP 100 – projekty pro zlepšení situace – např. manipulační a obalové vybavení, současné technické vybavení odpovídající 21. století, čtečky, PDA,
 • Řešení autodopravy a vozového parku
 • ČP a pošťáci mají velký potenciál, bude se co nejdříve zlepšovat pracovní prostředí
 • Projekt NINA – zlepšovací návrhy – odměna z vygenerované úspory
 • Ekonomika logistiky – spolupráce mezi regiony, sledování výnosů
 • Sladění procesů s pobočkovou sítí

 

Projekt sčítání lidu – rozsah, technické a personální zajištění, harmonogram

 • Dotazníky online formou – předpoklad 30 -70 % respondentů
 • Call centrum zajišťuje ČSÚ
 • sčítací komisaři – mobilní aplikace, aktuální údaje pro sčítaný obvod (aktivní náhradníci)
 • sběrná místa, zajištění dopravy
 • evidence formulářů, následná digitalizace formulářů – skenovací centra
 • hygienická opatření a ochrana zaměstnanců – roušky, respirátory, dezinfekční gely, bezkontaktní předávání dotazníků, ochrana komisařů ve vyloučených lokalitách
 • celkem 9861 sčítacích obvodů
 • samostudium z elektronických či tištěných podkladů pro komisaře, systém iTutor pro pracovníky sběrných míst

 

Epidemická situace – zajištění ochranných prostředků zaměstnavatelem, nařízení vlády v rámci protiepidemických opatření, ochrana zaměstnanců na pracovišti

 • zhoršení epidemické situace, opatření na základě nařízení vlády
 • připomenutí možnosti sociální výpomoci z FKSP v případě karantény či onemocnění Covid- 19, pro zmírnění finančních dopadů
 • ochrana dýchacích cest – respirátory, nanoroušky a zdravotnické ústenky – zaměstnavatel vybavuje zaměstnance, ochranné prostředky musí objednat přímý nadřízený
 • používání respirátorů při fyzické námaze je velkou zátěží
 • nakládání s respirátory – informace na https://koronavirus.mzcr.cz/
 • očkování – zaměstnanci pracovišť zařazených do krizové infrastruktury a ve styku s veřejností (doručovatelé kategorie 1B), není zatím dostatek vakcín
 • testování zaměstnanců, testovací místa, antigenní testy – pandemický zákon
 • zaměstnanci ČP mají plné právo odmítnout klienta, který nedodržuje vládní nařízení a nemá ochranu dýchacích cest – týká se doručovatelů i poboček
 • zaměstnavatel dodá písemné podklady