Dotaz: účast při jednání soudu

Dotaz: Dostala jsem předvolání k okresnímu soudu. Moje paní vedoucí mi sdělila, že si musím vzít na tuto dobu dovolenou. Je postup mé vedoucí správný?

Postup Vaší vedoucí není správný, neboť máte nárok, aby zaměstnavatel Vaší nepřítomnost v práci omluvil, jako překážku v práci na straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy. Co se považuje za překážku v práci na straně zaměstnance je uvedeno v zákoníku práce (§191 a násl. zákoníku práce) a jiné důležité překážky v práci jsou vymezeny nařízením vlády.

Pokud jste předvolána k soudu, bude se jednat o výkon občanské povinnost a zaměstnavatel je povinen Vás uvolnit z práce v rozsahu v jakém to soud požaduje.

Ve Vašem dotazu není uvedeno, v jakém postavení u soudu budete. Zdali jste předvolána jako svědek nebo jste přímo účastníkem jednání. Pokud jste předvolána jako účastník jednání, zaměstnavatel Vám musí poskytnout volno bez nároku na náhradu mzdy a Vaši nepřítomnost omluvit.

Jestliže jste předvolána jako svědek, je situace stejná. Zaměstnavatel Vám poskytne volno bez nároku na náhradu mzdy a Vaši nepřítomnost omluví. Současně však máte nárok na tzv. svědečné. Na předvolání, jestli jste předvolána jako svědek, je poučení, ve kterém je uvedeno, co všechno potřebujete k uplatnění svědečného. V případě ušlé mzdy Vám zaměstnavatel na předvolání potvrdí hodinovou mzdu. Dalším nárokem svědečného může být cestovné, nocležné, doprava vlastním autem.

Svědečné se proplácí většinou ihned po skončení výslechu v pokladně soudu. Pokud nemáte u sebe potřebné doklady, můžete o svědečné požádat do tří dnů.

Příklad: Bydlím v Ostravě a jsem předvolána ke svědecké výpovědi k soudu do Prahy.  S ohledem na vzdálenost je zřejmé, že celý pracovní den strávím cestou k soudu, u jednání a cestou od soudu. Soud mi proplatí ušlou mzdu a cestovné.