Dotaz: Může mi zaměstnavatel nařídit čerpání dovolené, aniž by se se mnou dohodl?

S tímto dotazem se setkávám celkem často a odpověď je vcelku jednoduchá – může. Jak to tedy je s čerpáním dovolené? Věc se má takto.

Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Dovolená má být vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na jiné délce čerpání dovolené.

V případě, že zaměstnavatel určí dobu čerpání zaměstnanci, je povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dnů předem. Tato lhůta může být po vzájemné dohodě zkrácena.

Odpověď na Váš dotaz je tedy následující. Pokud Vám zaměstnavatel ve lhůtě nejméně 14 dnů před označeným dnem nástupu na dovolenou písemně oznámí, že máte nastoupit dovolenou, je tento jeho postup v souladu se zákoníkem práce. Zkrátka jste povinna si nařízenou dovolenou vyčerpat.