Dotaz – Mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou na dva roky. Pracovní poměr mi má skončit k 30. 11. 32017. Zaměstnavatel mi nabízí prodloužení pracovní smlouvy o rok. Je jeho postup správný? Musím na prodloužení smlouvy přistoupit?

Uzavření pracovního poměru na dobu určitou je upraven v zákoníku práce, konkrétně v ust. § 39. V tomto ustanovení je uvedeno, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být doba určitá opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. To znamená, že pro zaměstnavatele mohu pracovat na základě uzavřené pracovní smlouvy na tři roky a takto uzavřený pracovní poměr je možné dvakrát zopakovat. Pro zaměstnavatele tedy celkově mohu pracovat devět let – tři pracovní poměry v délce tří let.

Z uvedeného tedy plyne, že pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu dvou let, může zaměstnavatel s vámi uzavřít další pracovní poměr, který může trvat až tři roky.  Pokud přistoupíte na nabídku zaměstnavatele a budete chtít pokračovat v práci, postačí uzavřít dodatek ke stávající pracovní smlouvě, kterou máte se zaměstnavatelem uzavřenou. Není nutné uzavírat novou pracovní smlouvu. Pokud byste uzavírala novou pracovní smlouvu, mohl by zaměstnavatel chtít opět sjednat zkušební dobu, což není pro vás výhodné.

Postup zaměstnavatele je v souladu se zákoníkem práce. Je vaší volbou, zdali na nabídku zaměstnavatele přistoupíte nebo nepřistoupíte