Dotaz: K datu 28. 6. 2018 mi končí mateřská, můj syn bude mít tři roky. Musím se zaměstnavateli ozvat nebo mě bude kontaktovat on? Nastoupím na to samé místo, jako před narozením dítěte?

Mateřská a rodičovská dovolená je posuzována jako důležitá osobní překážka v práci, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Před skončením rodičovské dovolené doporučuji kontaktovat zaměstnavatele a dohodnout se s ním ohledně Vašeho návratu do práce. Je důležité nezaměňovat pojmy mateřská dovolená a rodičovská dovolená.

Při návratu do práce po skončení rodičovské dovolené zaměstnavatel zařadí zaměstnankyni nebo zaměstnance k výkonu jakékoliv práce, kterou lze podřadit pod sjednaný druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a na jakékoliv pracoviště, které bude spadat pod sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě. Z uvedeného tedy plyne, že zaměstnavatel Vám nemusí držet přesně to místo, ze kterého jste odcházela na mateřskou dovolenou. Vždy však Vám musí přidělovat práci podle sjednané pracovní smlouvy.

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů a  porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovská dovolená slouží k zabezpečení péče o dítě a zaměstnavatel je povinen ji na žádost zaměstnankyně nebo zaměstnance poskytnout.

Nepřítomnost zaměstnance v práci při čerpání mateřské a rodičovské dovolené může trvat v souhrnu 3 roky. Tato skutečnost znamená pro zaměstnavatele určitá organizační opatření. Doporučuji pečlivě zvážit, jakým způsobem, resp. v jakém rozsahu, zaměstnanec využije svého práva čerpat rodičovskou dovolenou. Svou žádostí je zaměstnanec vázán.

Příklad:  Požádá-li zaměstnankyně o rodičovskou dovolenou do věku 3 let dítěte, zaměstnavatel není povinen jí umožnit návrat do práce před uplynutím třech let věku dítěte. Dřívější návrat do práce je možný, ale na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Návrat do práce po skončení mateřské dovolené je odlišný od návratu po skončení rodičovské dovolené. Pokud se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou vrátí do práce a nebude čerpat rodičovskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen ji zařadit na stejnou práci a stejné pracoviště. Pouze v případě, že by na straně zaměstnavatele byly dány objektivní důvody, např. zrušení pracoviště, odpadnutí původní práce, zařadí zaměstnavatel zaměstnankyni nebo zaměstnance podle pracovní smlouvy, tzn. podle sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce.