Být členem odborů je důležité

ODBORY JSOU VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU ORGANIZACÍ ODBORY HÁJÍ ZÁJMY ZAMĚSTNANCŮ ODBORY VYJEDNÁVAJÍ LEPŠÍ SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ ODBORY ZLEPŠUJÍ KVALITU ŽIVOTA VŠECH OBČANŮ, RODIN, MLADÝCH I DŮCHODCŮ