Seminář BOZP pro svazové inspektory

Jako každý rok jsme pořádali seminář, kde jsme se dozvěděli aktuality z oblasti bezpečnosti práce, vyměnili si zkušenosti z praxe a měli možnost si vyzkoušet záchranu života s přístroji pod odborným vedením MUDr. Marka Hylebranta.