Poděkování

Milé kolegyně, milí kolegové,

rok 2023 končí a pro pošťáky i Českou poštu byl opravdu náročný. Podnik i jeho zaměstnanci zvládli obtížnou finanční situaci. Organizační změny v letošním roce přinesly sice nutné úspory, ale nadále znamenají nadměrnou zátěž pro pošťáky, protože při nich nebyly stanovené dostatečné personální kapacity pro poskytované služby.

Česká pošta se připravuje na transformaci, která má zajistit fungování veřejných poštovních služeb, služeb pro stát a také komerčních služeb. Od roku 2025 se od České pošty oddělí nová akciová společnost Balíkovna, která bude působit především na balíkovém trhu a v logistických službách. Česká pošta, státní podnik, bude poskytovat poštovní služby uložené poštovní licencí, včetně doručování listovních zásilek. Nově má spolupracovat s úřady a dalšími subjekty (např. zdravotní pojišťovny), kdy bude zprostředkovávat pro různé agendy kontakt s občany na poštovních pobočkách a také v rámci nové kontaktní sítě. Transformace má přinést ekonomickou stabilitu pro oba podniky a s tím související zlepšení pracovních a mzdových podmínek. Součástí transformace jsou takové legislativní změny, kdy by stát měl konečně České poště za zákonem uložené a objednané služby platit férově a včas. Tyto změny jsme významně podpořili naší Peticí za zachování veřejných poštovních služeb, poděkování patří všem, kteří ji podepsali.

Především díky jednání našich odborů se zaměstnavatelem byly ve vnitřních předpisech garantovány i v roce 2023 dříve vyjednané výhody, i když bohužel nemáme uzavřenou kolektivní smlouvu. Stále je vyjednáno zvýšené odstupné v závislosti na odpracované době, odchodné při zdravotních potížích, sjednaná doba na očistu, týden dovolené navíc, pracovní volno navíc, zvýšené příplatky a stravné při pracovních cestách, stravenky v hodnotě 100 Kč, kdy zaměstnanec zaplatil jen 20 Kč. Sjednané je pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců způsobenou zaměstnavateli, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění. Z FKSP dostávali pošťáci příspěvek na individuální rekreaci a na rekreaci dětí, peněžité dary k pracovním a životním výročím a odchodu do důchodu a sociální výpomoci a půjčky do výše 15 000 Kč. Mzdy se v letošním roce přes finanční potíže podařilo zvýšit v průměru o 5 % a také jsme vyjednali mimořádné odměny pro listovní doručovatele a v říjnu pro všechny provozní zaměstnance.

Konsolidační balíček vlády dopadá na pošťáky i omezením přídělu peněz do FKSP na polovinu pro rok 2024. Největší dopad to má na příspěvek na stravování, kdy zaměstnanci v prvním pololetí za stravenku zaplatí o 20 Kč více. Od července budou mít místo stravenek stravovací paušál 80 Kč za směnu a ze mzdy se jim už nebude strhávat za stravování nic. Další změny v poskytování benefitů 2024 jsou v samostatném materiálu. Při vyjednávání o FKSP jsme se snažili o zachování co nejvíce benefitů, ale fond je o 80 milionů korun menší. Vyjednávání o mzdách pro rok 2024 také začala a budou v novém roce pokračovat. Do jednání jsme vstoupili s požadavkem na zvýšení mezd o 10 % i když finanční potíže pošty přetrvávají. Nízké mzdy a finanční potíže pošťáků se musí řešit.

Díky každému členovi našich odborů jsme silný sociální partner, děláme maximum, abychom i ve špatné ekonomické situaci podniku pro pošťáky co nejvíce vyjednali.

Chci Vám všem moc poděkovat a přeji Vám a Vašim rodinám klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, lásky, pohody, štěstí a radostí 😊.

Jindřiška Budweiserová