Ochrana dýchacích cest od 1. 3. 2021

Ochrana dýchacích cest

V provozovnách služeb a obchodu, tj. v podmínkách ČP kamenné pobočky, přepážky hromadného podání, postfila, MHD, apod., nutný respirátor FFP2 případně jiná ochrana dýchacích cest, která splňuje ČSN normu.

V ostatních provozech, např. SPU, DEPO, venkovní i vnitřní prostory, kde nedochází k poskytování služeb klientům, případně přímému kontaktu s klienty, nutná ochrana dýchacích cest, tj. respirátor FFP2, nebo zdravotnická rouška, nebo nano rouška.

Ve vozidlech, pokud jede v jednom autě více než jedna osoba, povinný respirátor FFP2 či jiná ochrana dýchacích cest, která splňuje ČSN normu

Zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky.

Po maximálně hodině výkonu práce s respirátorem bude poskytnuta přestávka na „rozdýchání“. Rozhoduje vedoucí. V době přestávky musejí zaměstnanci dodržovat obecná pravidla pro zamezení kontaktu (rozestupy). Pro zabránění shlukování v době přestávky může vedoucí přestávky nařizovat v kolektivu postupně.

Zaměstnanci, který bez omluvitelného důvodu odmítne používat nutnou ochranu dýchacích cest, bude znemožněn přístup na pracoviště. Neodpracovaná doba bude považována za překážku v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy a bez nároku na stravenku.