Mimořádná odměna

Pošťáci dostanou za březen a duben mimořádnou odměnu generálního ředitele ve výši cca 2000 Kč měsíčně, pokud odpracovali všechny směny v měsíci na svém pracovišti. Odměna je za každou odpracovanou hodinu ve výši 13 Kč a bude vyplacena v závislosti na počtu odpracovaných hodin.
Také dostanou mimořádnou odměnu 500 Kč za mobilitu ve ztížených podmínkách v době mimořádného stavu vyhlášeného vládou ČR , odměna se vyplácí v závislosti na odpracovaných směnách na pracovišti.
Pošťáci si odměnu zaslouží, pracují v této extrémní době s maximálním nasazením. Je dobře, že i velká část veřejnosti vnímá, jak jsou poštovní služby důležité.
Všem patří velký dík ❤️❤️❤️