Jednání se zaměstnavatelem – Česká pošta

Na jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za rok 2018, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti.
Jednali jsme o FKSP, přestože jsme poslali před jednáním dalším odborovým subjektům kompromisní návrh – sociální výpomoci, příspěvek na tábory, rekreace, setkání zaměstnanců, dary a nevyčerpané prostředky rozdělit formou poukázek, předseda P. Pohl (SOS 21) a F. Janovský (NOS) odmítli toto kompromisní řešení.
Zaměstnavatel na jednání předložil další návrh na čerpání FKSP, který obsahuje sociální výpomoci, dary, příspěvky na tábory a rekreaci ve vlastních zařízeních a rozdělení části FKSP formou poukázek mezi všechny zaměstnance. Na místě tento návrh předseda P. Pohl (SOS 21) a F. Janovský (NOS) odmítli.
Projednávali jsme mzdovou politiku pro rok 2019.
Odměnu GŘ pro všechny tarifní zaměstnance, která má zvýšit výdělkovou úroveň za I. čtvrtletí o 5 %, v průměru se jedná o 4 500 Kč. Tato odměna bude vyplacena se mzdou za únor 2019. O tomto zvýšení příjmu zaměstnanců jsme se zaměstnavatelem jednali už na konci minulého roku!
Změna systému odměňování a zvýšení tarifních mezd od 1. 4. 2019. Zaměstnavatel předložil návrh na zvýšení mezd o 10 %. V systému odměňování jednáme o dalším snížení podílu výkonové mzdy a posílení jistoty v příjmech zaměstnanců. Předložené informace a návrhy zaměstnavatele jsme na místě připomínkovali. Další jednání bude v pátek 15. února 2019.
Hájíme mzdové a pracovní podmínky všech zaměstnanců!
Podrobnější informace se dozvíte od svých regionálních zástupců