Jednání se zaměstnavatelem

Na jednání jsme dostali předběžné informace o hospodaření firmy za rok 2019, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti.
Ekonomická situace podniku je složitá, rok 2019 skončil ztrátou, problémem je také průběžné provozní financování, protože nám stát stále nezaplatil dlužné peníze za univerzální službu. Nás zajímá především dostatek prostředků na výplatu mezd!
Příspěvky z FKSP už je možné čerpat, byl navýšen příspěvek na dětské tábory a na dovolenou v rekreačních zařízeních České pošty. Od 1. 7. bude zvýšen příspěvek na stravenku – stravenka v hodnotě 90 Kč (zaměstnanec zaplatí 20 Kč).
Jednali jsme o růstu mezd pro rok 2020, jednání budou pokračovat příští středu. Je to hodně složité, protože je pošta ve ztrátě. Chceme, aby mzdy pošťáků přesto vzrostly více než byla inflace v loňském roce.
Společným prohlášením se zaměstnavatelem jsou zachovány vyjednané standardy pro zaměstnance i v roce 2020 – zkrácená týdenní pracovní doba, delší dovolená, vyšší odstupné a odchodné, pracovní volno, zvýšené stravné, stravování, pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání, příspěvek na penzijní či životní pojištění a například také navýšení odškodného při smrtelném pracovním úrazu dokud nebude uzavřena kolektivní smlouva.