Jednání se zaměstnavatelem

Na dnešním jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za IQ 2018, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti. Dozvěděli jsme se o personálních změnách ve vedení podniku i výsledku výběrového řízení na pozici generálního ředitele. Od V. Bukvice jsme dostali aktuální informace z DPL, o situaci v balíkovém a listovním doručování a problematice zásilek ze zahraničí, řešení problémů s nedostatkem doručovatelů a aktivity v nejproblémovějších oblastech. Informace z oblasti PS podal M. Štěpán. Poštovní činnosti, obchodní činnosti a AP. Za dobré považujeme, že na náš výrazný apel, přišlo systémové řešení pro zaměstnance, kteří musí vykonat zákonem předepsané zkoušky.
Podrobnější informace se dozvíte od svých zástupců