Jednání P KOV ČP 24. 7. 2023

Témata:

►ČMKOS a vládní konsolidační balíček – jednání tripartity 10.7. 2023

►Akce svazu NESOUHLASÍM S KROKY VLÁDY

►Projednání petice za zachování veřejných poštovních služeb 21. 6. 2023 v Senátu ČR – petice byla shledána jako důvodná.

►Schválení transformačního plánu Dozorčí radou ČP i vládou.

►Neutěšená situace v logistice, režim doručování D+3, velký objem zásilek, nedostatek zaměstnanců, přesčasová práce, bezpečnost.

Normování spotřeby práce a stanovení potřebné personální kapacity pro poskytované služby.

►Doručování balíkových zásilek, systém odměňování.

►Čerpání FKSP

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy