Jednání P KOV České pošty – 26. 4. 2021

Jednání P KOV České pošty … videokonference

Témata:

 • Absence, přetížení zaměstnanců, přesčasová práce
 • Očkování – informovat budou vedoucí
 • Opět jsme apelovali na přiznání mimořádné odměny za práci v době pandemie v roce 2021 – zatím nejsou prostředky
 • Sčítání lidu – problémy s aktualizací systému, pokračování online sčítání oproti původnímu plánu – marné pochůzky
 • Centralizace v logistice a v pobočkové síti
 • Logistika, SPU Malešice, zajištění provozu, agenturní zaměstnanci
 • Organizační změny k 1. 5. bez dopadu do zaměstnanosti (změny organizačních jednotek DL)
 • Organizační změny k 1. 7. a 1. 8. – projednávání v regionech
 • Změny v systému typových pozic
 • Ekonomické výsledky
 • Kolektivní smlouva – připravili jsme a poslali materiál pro další jednání mezi odbory, někteří se zatím vůbec neozvali – stále!!!
 • FKSP – sociální výpomoci pro pošťáky

Dotazy nám zodpovídali I. Feninec, R. Ferenc

Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců