16. jednání P KOV České pošty

Na dnešním jednání jsme řešili připravované organizační změny. Jsme zásadně proti snižování počtu pracovních míst v provozu. Takovým úpravám musí předcházet změna organizace práce. Již dnes chybějící zaměstnanci znamenají obrovský stres při zvládání provozu v dlouhodobě obtížných personálních podmínkách.
Předali jsme „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“, zvýšení limitu úhrady nákladů základních poštovních služeb je v současné chvíli jediná možnost, jak ještě letos získat peníze na mzdy. Je uzavřena dohoda, že 45% z částky nad stávající limit bude použito na mzdy. Proto má petice pro pošťáky velký význam!
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂