20. jednání P KOV České pošty

Hlavním bodem dnešního jednání byla velmi kritická situace, kdy chybí mnoho zaměstnanců. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy.
Petice za spravedlivou úhradu poštovních služeb byla projednána senátním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který naši petici uznal za oprávněnou. Petice bude projednávána na plénu Senátu PČR v září. Podporu našim požadavkům vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček. Je uzavřena dohoda, že 45% z částky nad stávající limit úhrady nákladů univerzální služby bude použito na mzdy!
Hostem dnešního jednání byl generální ředitel Roman Knap a personální ředitel Ivan Feninec. Diskutovali jsme největší problémy zaměstnanců České pošty a nutnost jejich rychlého řešení. Od generálního ředitele zaznělo, že bere situaci zaměstnanců velmi vážně a že jeho cílem je, aby Česká pošta byla férový zaměstnavatel.
Potřebujeme, aby stát zaplatil co má. Jeden a půl miliardy korun je minimum za ztrátové služby!
Dnes zaměstnavatel zaslal všem odborovým subjektům návrh kolektivní smlouvy na rok 2019 – 2020, a tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh musíme prostudovat a je zřejmé, že nás čeká náročné vyjednávání o podmínkách zaměstnanců, a především o opravdu výrazném mzdovém růstu.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂