Jednání P KOV České pošty – 31. 1. 2022

Témata:

  • Organizační změny k 1. 5. 2022 – projednáno v neshodě – nedostatek informací, ohrožení služeb pro provoz (např. v oblasti IT), neobsazená pracovní místa
  • Ekonomika podniku – ztráta, státem neuhrazené náklady na univerzální službu od roku 2018, nižší objem LZ, digitalizace a datové schránky
  • Odměňování zaměstnanců, mzdový růst pro rok 2022, inflace, FKSP 2022
  • Pošta 120 – mezinárodní provoz, velké množství zásilek, změna organizace práce, jednání s M. Kmentem
  • Provoz – velké absence, vysoká intenzita práce, evidence pracovní doby, práce přesčas, úsporná opatření
  • HR – daňové přiznání – zúčtování daně, potvrzení příspěvků Nadace ČP, rozvrh dovolených
  • BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂