Jednání P KOV České pošty 30. 10. 2023

Témata:

►Vládní konsolidační balíček – ČMKOS připravuje den protestů

►Zapojení našeho svazu do nesouhlasu s vládními opatřeními formou dopisů do Senátu Parlamentu České republiky.

►Transpozice směrnice EU k minimální mzdě, ČMKOS požaduje 50 % z průměrné mzdy, zaměstnavatelé pouze 45 %.

►Tzv. vládní ozdravný balíček – snížení FKSP z 2 % na 1 %, negativní dopad na benefity pošťáků.    

►Příprava kolektivního vyjednávání a jednání o mzdách

►Nárůst přesčasových hodin.

►PRACUJ PODLE PRAVIDEL –  jediná ochrana pro pošťáky.

►Situace listovních doručovatelů – nedostatečný počet zaměstnanců, objem práce zůstává, stávající zaměstnanci díky nízkým mzdám as extrémním zátěžím odcházejí.

►Snižování počtu zaměstnanců v IT (PKU).

►Transformační plán České pošty.

►Organizační změny k 1. 11. 2023 v rámci Lidských zdrojů.

►Projednávání organizačních změn centrálně řízených útvarů.

►Problematika normování spotřeby práce.

►Pracovní skupiny pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů.

Dotazy zodpovídal Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy