Jednání P KOV České pošty 29. 1. 2024

Témata:

►Návrhy skupiny NERV – změny zákoníku práce.

►Transformace České pošty – zákon o poštovních službách, transformační zákon.

►Výběrové řízení na generálního ředitele, generálním ředitelem bude jmenován pan Miroslav Štěpán.

►FKSP – Zásady jsou dohodnuty, byl akceptován náš návrh k dětské rekreaci, příspěvek do 16 let a po dobu povinné školní docházky.

►FKSP pro rok 2024 – čerpání probíhá dle prosincové dohody.

►Neobsazená pracovní místa, především z důvodu nízkého finančního ohodnocení.

►Představení postupů a hlavních směrů přípravy transformace ČP v rámci divize Logistika, rozdělení pracovišť dle převažujících činností. Přípravy pro osamostatnění Balíkovny a její fungování v roce 2025 a dalším období.

►Jednání o mzdách 14. 2. 2024. Na jednání budou informace k transformaci a z provozních divizí.

►Žádost odborů o průběžné informace o průběhu transformace.

►Seminář hospodaření a daně základních organizací 7. – 8. března 2024.

►Uzavření dohody se SON.

Dotazy nám zodpovídal Vít Bukvic, Václav Hejkal, Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy