Jednání P KOV České pošty 25. 3. 2024

Témata:

►Mimořádný Sněm ČMKOS dne 25. 3. 2024, volba předsedy a místopředsedy ČMKOS.

►Petice ČMKOS proti propouštění bez udání důvodů. Termín odevzdání podepsaných archů na ČMKOS do 14. 4. 2024, osobně do 16. 4. 2024.

►Nezaměstnanost, inflace.

►Změny vedení ve České pošty.

►Příprava kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy.

►Organizační změna k 1. 7. 2024, centralizace ručního třídění zásilek.

►Dotaz na rozdělování a přidělování stejnokrojů pro listovní doručovatele.

►Žádost o přehodnocení zařazení zaměstnanců v typových pozicích technik junior a technik senior s ohledem na stejnou práci, kterou vykonávají.

►Možnost nabídky propouštěným zaměstnancům volných pracovních míst v rámci možností napříč divizemi.

►Stravenkový paušál, ukončování stravenkových karet.

►Představení divize kontaktní síť od 1. 4 2024 (Silvie Mandlová).

►Struktura DKS. Strategie DKS, spolupráce v oblasti logistiky s Balíkovnou.

►Záměr v budoucnu nabídnout státu i komerčním subjektům rozsáhlou infrastrukturu terénních specialistů vybavených odpovídajícími dovednostmi a technikou.  

►Vyúčtování stravenek, žádost odborů o možnost rozdělení vysokých doplatků při vyúčtování stravenek do dvou případně více splátek.

►Návrh odborů na mimořádnou odměnou pro zaměstnance.

►9. 4. 2024 Aktiv v hotelu Olšanka.

Dotazy nám zodpovídala Silvie Mandlová a Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy