Jednání P KOV České pošty 24. 6. 2024

 Témata

►Tripartita – odbory chtějí nadále jednat o novele zákoníku práce, dřívějším odchodu do penze pro náročné profese, jednat o minimální mzdě, návrhu zvýšení platů ve veřejné sféře.

►Mimořádné jednání předsednictva tripartity proběhne 25.6. 2024.

►Zákoník práce – zásadní problém novelizace je výpověď bez udání důvodů, proto vznikla Petice, která má 53 563 podpisů.

►Transformace České pošty – nadále je cílem stabilizace hospodaření, rozdělení státního podniku na Českou poštu a na Balíkovnu. 

►Organizační změny v České poště.

►P KOV ČP obdržel od zaměstnavatele přehled čerpání FKSP a Měsíční vyhodnocení úrazovosti.

►Rušení neobsazených míst v divizi Balíkovna – rušení by mělo být pouze tam, kde je nadbytečná personální kapacita a kde nevzniká práce přesčas.

►Prodej nemovitostí České pošty – Česká pošta analyzuje efektivitu využívání nemovitostí, kterými disponuje.

►Předání mzdových výměrů do konce června platných od 1. 9. 2024.

►Rušení rekreačních zařízení České pošty z důvodu jejich ztrátovosti.

►Informace z regionů.

►Nespokojenost zaměstnanců díky vysokému plánu konzultačního prodeje.

►Prověrky BOZP v regionech v roce 2024.

►Zavedení výkonové mzdy u balíkových doručovatelů – informace podal P. Ambrus, návrhy na úpravu mezd u balíkových doručovatelů, konečné rozhodnutí bylo na managementu Balíkovny.

►Úprava mzdového rozpětí u jednotlivých TP – zvýšení minima i maxima.

►Opětovné nastavení setkávání zaměstnavatele a odborů na regionech.

Dotazy nám zodpovídal Václav Hejkal, Petr Ambruz a Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy