Jednání P KOV České pošty 18. 12. 2023

Témata:

►Poděkování všem za podporu akcí v rámci Dne protestů za lepší budoucnost ČR – 27. 11. 2023.

►Navýšení minimální mzdy o 1 600,-Kč na 18 900,-Kč. Návrh odborů byl navýšení o 2 200,-Kč.

►Transformace České pošty – během ledna budou jednotlivě všechna pracoviště dle provozních procesů rorozčleněna ke státnímu podniku Česká pošta nebo k budoucí akciové společnosti Balíkovna.

►Vyjednávání o mzdách a FKSP. Příděl do FKSP snížen legislativnm opatřením vlády na polovinu.

►Práce regionálních pracovních skupin pro řešení provozních problémů.

►Nedostatečné personální kapacity v logistice, neobsazená místa a velké absence způsobují provozní problémy především ve velkých městech.

►Situace na poštovních pobočkách je také napjatá, velký počet uložených balíkových a listových zásilek v důsledku problémů v logistice. Problém s nedostatkem lidí, nemocnost, neobsazená pracovní místa.

►Organizační změny od 1. 1. 2024 – přesuny více organizačních jednotek v rámci divizí z důvodu přípravy transformace bez dopadu do zaměstnanosti.

►Zveřejnění základních informací (na intranetu a nástěnkách) o výsledcích jednání o FKSP. Zaměstnanci dostali informaci, že snížení rozpočtu FKSP je na základě konsolidačního balíčku vlády.

►Začátkem roku další jednání o mzdách.

►Schválení harmonogramu jednání P KOV pro rok 2024.

Dotazy nám zodpovídal  Václav Hejkal, Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy