Jednání P KOV České pošty – 17. 5. 2021

Jednání P KOV České pošty … videokonference
Témata:
  • Covid – testování, očkování, absence, čerpání dovolené, přesčasová práce, žádáme mimořádné odměny za práci v době pandemie v roce 2021
  • Od 24. 5. testování formou samotestů, zmírňování omezení – postupný návrat k běžnému provozu dle vládních nařízení
  • Pobočková síť – karta pošty, slučování poboček, Post Shopy, pracovní úvazky v návaznosti na hodiny pro veřejnost – rozvrhy práce, mobilní pošta
  • Logistika – změna vedení ve třech regionech, centralizace – dodejny, doprava do zaměstnání, zajištění provozu – agenturní zaměstnanci,
  • Organizační změny k 1. 7. a 1. 8. – projednávání v regionech
  • Změny v systému typových pozic
  • Ekonomické výsledky, mzdy, fluktuace, hodnocení zaměstnanců, produktivita práce
  • Plán konzultačního a přímého prodeje, vyplácení výkonové prémie
  • Kolektivní smlouva – připravili jsme a poslali materiál pro další jednání mezi odbory, někteří se zatím vůbec neozvali – stále!!!
  • FKSP – sociální výpomoci pro pošťáky, setkání zaměstnanců
Dotazy nám zodpovídali M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc
Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců 🙂