4. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se úhradou nespravedlivě vynaložených nákladů na univerzální službu a souvisejícími finančními prostředky na odměňování zaměstnanců České pošty. Část peněz bude určitě vyplacena v tomto roce, předpokládáme, že v druhé polovině.
Proběhla informace o zvýšení tarifních mezd a navýšení stálých odměn od 1. dubna! Na pořadu jednání byla nově vydaná stejnokrojová směrnice, pracovní úrazy a řešení škod,
Stále nás trápí nedostatek zaměstnanců, fluktuace a vysoká nemocnost. Přítomní zástupci zaměstnavatele nás informovali o Fondu kulturních a sociálních potřeb, o procesu schvalování rozpočtu. Témat a problémů k řešení bylo mnohem více.
Podnikový odborový koordinační výbor České pošty schválil finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč pro Nadaci České pošty – Pošťáci POŠŤÁKŮM – zahrnuje pomoc zaměstnancům a jejich rodinám.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂