5. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se mimořádnou odměnou pro všechny tarifní zaměstnance, přesné informace budou známy dne 3. května po jednání se zaměstnavatelem.
Zvýšení tarifních mezd a navýšení stálých odměn od 1. dubna je pro většinu zaměstnanců vítaným navýšením příjmu.
Stále nás trápí nedostatek zaměstnanců, fluktuace – diskutovali jsme o adaptačním procesu. Dalším tématem byly ochranné pracovní prostředky a prostředky pro očistu. Taktéž včasná distribuce stravenek.
Jednání se zúčastnili i zástupci zaměstnavatele.
Témat a problémů k řešení bylo mnohem více.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂