6. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se odměňováním, zvýšení tarifních a výkonových mezd, mimořádné odměny, celkový růst mezd za rok 2017 bude skoro 5 %.
Nedostatek zaměstnanců, fluktuace – problém, který je stále žhavý přes veškeré snahy.
Dalším tématem byly ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv a připomínky ke stejnokrojům.
Den otevřených dveří SPU Brno pořádaný ve spolupráci s našimi odboráři.
Akce pořádané pro zaměstnance, jako např. východočeské toulky, letos se zúčastnilo 1400 lidí.
Jednání se zúčastnili i zástupci zaměstnavatele.
Témat a problémů k řešení bylo mnohem více.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu