8. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme nově navrženými pravidly pro přiznání výkonové mzdy, budeme se zaměstnavatelem o nich jednat.
Vážným problémem je stále nedostatek zaměstnanců, stávající kolegové jsou přetíženi!
Čeká nás výplata mimořádné odměny pro všechny tarifní zaměstnance, kterou jsme vyjednali.
Celkový růst mezd za rok 2017 bude cca 5 %.
Zákon o státním rozpočtu 2018 a peníze pro poštu, hospodaření podniku, oblast bezpečnosti práce (prověrky, pracovní úrazy, ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv, příplatky za ztížené pracovní prostředí), připomínky ke stejnokrojům, škodní události, stravenky – to je jen část témat, kterými jsme se zabývali.
Jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatele.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu